Automatische brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen voorkomen/terugdringen
Automatische brandmeldinstallaties zijn bedoeld om snel brand te ontdekken. Maar we hebben jaarlijks nauwelijks 5% brandmeldingen waarbij het om een echt incident gaat. De overige 95% zijn dus loze of onnodige brandmeldingen. In 2013 waren landelijk bijna 42.000 loze brandmeldingen van automatische brandmeldinstallaties (CBS Brandweerstatistiek 2013). Dat betekent dat de brandweer 115 keer per dag voor niets uitrukt!

Loos alarm van brandmeldinstallaties is een fors probleem voor u, maar ook voor de brandweer. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat u geen ongewenste of onechte brandmeldingen veroorzaakt.

Wat is het probleem?
Voor uw eigen bedrijf of instelling weet u vast wat een loze brandmelding kost, zeker als het gepaard gaat met een (gedeeltelijke) ontruiming: productieverlies, doorbreken van bedrijfscontinuïteit en soms ook paniek.
De brandweer ondervindt dus ook zeer nadelige gevolgen van elke nodeloze brandmelding. Zo is de gealarmeerde brandweereenheid op dat moment niet inzetbaar voor een daadwerkelijk incident. Daarnaast is het alarmeren zonder goede redenen slecht voor de motivatie van vrijwilligers en de werkgevers van die vrijwilligers. En door het rijden met zwaailichten en sirenes is altijd de veiligheid van weggebruikers in het geding. Tenslotte ondervindt de omgeving overlast en maakt de brandweer onnodige kosten in geval van een onnodige uitruk.

(Rechts de winnaars van de TOOM Award 2016)

Header.PNG

Wat kunt u eraan doen?

Hieronder vindt u een aantal documenten die u kunnen helpen bij het nemen van uw verantwoordelijkheid. Mocht u daarbij hulp of advies wensen, dan kunt u zich het beste wenden tot uw branddetectie- of installatiebedrijf.

Downloads

Infographic nodeloze brandmeldingen.png
Infographic kleurensporen.png
Brandweer_Nodeloze-melding-omslag.jpg

Infographic Kleurensporen

Om nodeloze meldingen terug te brengen introduceren wij het Kleurensporen-beleid, om over een paar jaar in heel Nederland op het groene spoor te zitten...

Infographic Nodeloze brandmeldingen

In 2014 heeft de brandweer 52.520 automatische brandmeldingen ontvangen. Hiervan was 95% loos alarm. De gevolgen hiervan zijn...

Doel Brandweer Nederland: Terugdringen van loze meldingen tot 5%.

Top 3 Oorzaken loze meldingen

  1. Bakken en braden
  2. Stoomvorming
  3. Kluswerkzaamheden

Delen