Ook bij Brandweer Fryslân is schoon het nieuwe stoer!

  • Leeuwarden
  • 24 april 2017

Vroeger werd een brandweerman of -vrouw met bijvoorbeeld roetvegen gezien als stoer. Nu zetten we ons samen in om zo schoon mogelijk te werken. Recent internationaal onderzoek doet vermoeden dat brandweermensen een verhoogde kans op gezondheidsproblemen hebben door blootstelling aan rook en roet. De oorzaken worden met name gelegd bij de hygiëne rond brandbestrijding en de opname van mogelijk schadelijke stoffen door de huid. Mede door onderzoek van Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (arbeidsinspectie) is dit onderwerp landelijk actueel geworden. Directe en indirecte blootstelling aan rook en roet moet beperkt worden. Ook in Fryslân is arbeidshygiëne onder de naam 'Schoon Werken' op de agenda geplaatst. Brandweer Fryslân wil zorgdragen als het gaat om de gezondheid van alle vrijwilligers en medewerkers.
 
Schoon weg & schoon terug
Schoon werken betekent 'Schoon weg & schoon terug' op de kazerne. Dat kan simpelweg door het gebruik maken van een aantal middelen, die beschikbaar wordt gesteld. Denk aan waszakken voor vuile uitrukkleding, uitbreiding wascapaciteit om vieze spullen goed te kunnen wassen, een extra schone kledingset die gelijk na een inzet aangetrokken kan worden, nitrilhandschoenen, mondkapjes en schoonmaakdoekjes etc. Dit om mogelijke blootstelling aan rook en roet zoveel mogelijk in te perken. 
 
Noodzaak aan schoon werken
Bewustwording om met z'n allen schoner te gaan werken, is een eerste stap: 'Schoon werken is het nieuwe stoer!' Inmiddels zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd, die door ongeveer de helft van alle vrijwilligers en beroepsmedewerkers zijn bijgewoond. Veel van deze collega’s zijn enthousiast over schoon werken. Ze hebben de informatie en gedeelde ervaringen als waardevol ervaren. Ondanks dat schoon werken niet gelijk automatisch zal gaan, ziet iedereen schoon werken als noodzaak en als een belangrijk onderwerp. Het gaat hierbij niet alleen om de eigen gezondheid, maar ook die van partner en kinderen. Immers, een brandweerman of vrouw neemt mogelijk ook roet- en rookdeeltjes mee naar huis. 

In de praktijk
Schoon werken vraagt om gezamenlijke aandacht en inzet. Zo'n vijftig ambassadeurs hebben al zich opgegeven om schoon werken binnen eigen ploeg zo succesvol mogelijk te implementeren. Zij vormen een belangrijke schakel tussen het werkveld en de projectgroep 'Schoon Werken'. Ook belangrijk is dat zij zorgen voor draagvlak binnen de eigen ploeg en/of kazerne.

Delen