Samen werken aan het Dekkingsplan 2.0

  • Leeuwarden
  • 04 januari 2017

Elke Friese inwoner verdient goede brandweerzorg. Maar hoe organiseer je dit optimaal, kijkend naar risico's, wettelijke normen en kosten? Dát is de kernvraag van project Dekkingsplan 2.0. Een groot en belangrijk project waar veel collega's van de Veiligheidsregio Fryslân zich mee bezig houden. Misschien heb je hier al veel over meegekregen, maar misschien zegt het je ook nog niet zoveel…

Hoe zit het eigenlijk?
Tot 2014 had elke gemeente de brandweerzorg op eigen wijze georganiseerd. Met de komst van de gemeenschappelijke regeling nam Brandweer Fryslân per januari 2014 alles over: kazernes, materieel, bevlogen brandweerlieden en specialismen. 'Het is nu tijd om door een "Friese bril" naar onze complete organisatie en dekking te kijken', vertelt Jan Beuving. Hij is projectleider Dekkingsplan 2.0 bij Brandweer Fryslân. 'Zo zetten we de stap van historisch gegroeide naar beredeneerde organisatie. En dat mag de samenleving ook van ons verwachten.'

Lef nodig
Uitgangspunt is dat alle mensen, kazernes en materieel zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet in de provincie. Jan: 'Daarbij focussen we op risico's per gebied, actuele normen en wetten én natuurlijk budget. Er is wel lef nodig voor Dekkingsplan 2.0, want het brengt hoe dan ook verandering met zich mee. Bijvoorbeeld herverdeling van bestaand materieel over kazernes, een andere organisatie van paraatheid of veel intensievere samenwerking tussen posten.'

Samen
Medewerkers worden actief betrokken bij het nieuwe dekkingsplan. De klankbordgroep met tachtig repressieve brandweerlieden is een mooi voorbeeld daarvan. Jan: 'Elke blusploeg is vertegenwoordigd. De projectgroep Dekkingsplan 2.0 betrekt de klankbordleden structureel gedurende het hele traject.'

Toekomstbestendig fundament
Tot januari is gewerkt aan bouwstenen voor het nieuwe dekkingsplan. Voorbeelden zijn gedetailleerde postprofielen, opties voor voertuigbezetting en uitruk op maat, opkomsttijden per type taak én de waarde van elke post voor de complete organisatie.

Op 19 oktober 2017 is het nieuwe dekkingsplan door het Friese bestuur vastgesteld; een toekomstbestendig fundament voor onze Friese brandweerzorg!'

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je vragen over Dekkingsplan 2.0 dan kun je deze stellen aan Gerben van Alst via: dekkingsplan2.0@vrfryslan.nl.

Delen