Opstapregeling voor brandweer op KNRM-schepen

  • Brandweer Lemmer
  • 11 juli 2018

Voor brandweerlieden die meevaren op reddingboten van de KNRM is een speciale film gemaakt die uitleg geeft over de daarbij behorende opstapregeling.

Uitruk voor brand aan boord

De KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij) wordt gemiddeld dertig keer per jaar gealarmeerd voor brand aan boord van schepen op het water. Bemanningsleden van de reddingboten hebben weliswaar een beperkte opleiding en bluscapaciteit aan boord, maar nemen graag brandweerpersoneel mee aan boord tijdens dergelijke uitrukken. Om de samenwerking tussen KNRM en brandweer goed te laten verlopen, bestaan afspraken over onder meer trainingen voor brandweermedewerkers en protocollen over veiligheidscontroles en beslismomenten voorafgaand aan de inzet. Deze zijn vastgelegd in een opstapregeling. Een van de regio’s waarmee de KNRM afspraken heeft gemaakt is Veiligheidsregio Fryslân.

Film over opstapregeling

Recentelijk liet de KNRM een film maken over het opstappen van de brandweer op de reddingboten van de KNRM, genaamd brandweer@knrm. Brandweer Fryslân – en in het bijzonder de post Lemmer – werkte mee aan de totstandkoming van deze film. Omdat het opstappen ook speelt op de Waddenzee is de film medegefinancierd door de Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW), dat is ondergebracht bij de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân. Ook voor ambulancepersoneel bestaat een aparte opstapregeling, waarover de KNRM eerder ook al een film liet maken.

Meer weten? Kijk dan op www.knrm.nl/brandweer

Delen