Onderhoudscontract zware brandweervoertuigen met Wierda Bedrijfswagens

  • Heerenveen
  • 18 februari 2021

Op 10 februari heeft algemeen directeur van Veiligheidsregio Fryslân Wim Kleinhuis een onderhoudscontract voor een groot deel van de zware voertuigen van Brandweer Fryslân getekend met Wierda Bedrijfswagens. De ondertekening vond vanwege de huidige coronabeperkingen in kleine kring plaats in de kazerne in Heerenveen.

Het contract voor onderhoud, reparaties en keuringen van het merendeel van de brandweervoertuigen zwaarder dan 3500 kg heeft een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van drie maal 12 maanden. Bij de Europese aanbesteding kwam Wierda Bedrijfswagens als winnaar uit de bus voor alle zes percelen. Daardoor voeren zij de komende tijd niet alleen de genoemde werkzaamheden uit aan 41 MAN-wagens, maar ook aan 48 wagens van vijf andere merken. Wierda heeft vestigingen in Joure, Heerenveen en Drachten.

Het onderhoud aan de zware brandweervoertuigen in de gemeenten Noard-East Fryslân en Smallingerland blijft als voorheen uitgevoerd worden door de gemeentelijke garages. Ook het onderhoud aan de bluspompen valt niet onder dit contract. Dat deel wordt binnenkort apart aanbesteed.

Op de foto ondertekenen Wim Kleinhuis en René Wierda het onderhoudscontract.

algemeen commandant veiligheidsregio fryslân en directeur wierda bedrijfswagens aan een tafel met contracten voor hen

Delen