Huurcontract kazerne Oudega getekend

  • Oudega
  • 22 maart 2021

Op maandagmiddag 22 maart tekende algemeen directeur Veiligheidsregio Fryslân en commandant Brandweer Fryslân Wim Kleinhuis een huurcontract voor een tijdelijke brandweerkazerne in Oudega (Smallingerland). De rechterhelft van een loods op het terrein van de familie Holwerda wordt vanaf mei verbouwd om de komende vijf jaar te kunnen dienen als tijdelijke kazerne voor de lokale ploeg, die nu in opleiding is. De locatie aan de Gariperwei heeft een gunstige ligging voor de uitruk en de bereikbaarheid door de vrijwilligers. Volgens de huidige plannen verrijst over vijf jaar ergens in het dorp een nieuwgebouwde kazerne.

""

Op bovenstaande foto ondertekenen Ingrid Holwerda en Wim Kleinhuis het huurcontract, dat per 1 mei 2021 van kracht wordt.

Delen