Hulpdiensten: beeld inzet tijdens Oud & Nieuw

  • Fryslân
  • 01 januari 2020

Veiligheidsregio Fryslân geeft namens de geneeskundige diensten (Friese ziekenhuizen, ambulancediensten en Dokterswacht) en Brandweer Fryslân een beeld van het verloop van Oud & Nieuw 2019 / 2020.

Dokterswacht Friesland

De Dokterswacht Friesland heeft met 28 Oud & Nieuw gerelateerde meldingen een relatief rustige nacht gehad. Het overgrote deel van de meldingen betrof licht letsel. Een paar mensen hebben ernstiger letsel in het gelaat opgelopen.

Friese ziekenhuizen

De Friese ziekenhuizen beleefden een drukkere oudejaarsnacht dan in de afgelopen jaren.

In MCL zijn zes vuurwerkslachtoffers gezien met voornamelijk aangezichts- en oogletsel. Vijf patiënten kwamen binnen met alcoholvergiftiging.

De drukte in ziekenhuis Tjongerschans kwam voornamelijk door de kettingbotsingen aan het begin van de avond op de A7 en A32. In Heerenveen werden geen vuurwerkslachtoffers binnen gebracht, maar wel patiënten met een vergiftiging door drugs en/of alcohol.

In ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is een patiënt met vuurwerkletsel binnengebracht en drie met een alcoholvergiftiging.

Er zijn vanuit de Friese ziekenhuizen geen meldingen van agressie en/of geweld tegen het personeel binnengekomen.

Brandweer Fryslân

De Brandweer is vanaf oudejaarsdag tot nieuwjaarsdag 08.00 uur 83 keer uitgerukt. Dit is minder dan vorig jaar. Toen betrof het aantal uitrukken 96 keer, het jaar daarvoor was dit 71 keer.

De grootste inzet is gepleegd bij de kettingbotsingen op de A32 bij Akkrum en op de A7 bij Heerenveen. Hierbij is door onder andere de brandweer veel menskracht en materieel ingezet.

In Bolsward was een uitslaande brand in een woning boven een winkel. Hier is veel rook- en brandschade ontstaan, de bewoners zijn elders opgevangen. Verder ging het voornamelijk om kleinere incidenten, zoals een dakbrand, een schoorsteenbrand en container- en afvalbranden.

Kijk voor meer informatie over deze incidenten op het twitteraccount van Brandweer Fryslân: @BrandweerFrl.

Vanwege de mist is op verschillende kazernes, zoals post Noord in Leeuwarden, Heerenveen, Dokkum, Sneek, Harlingen, Franeker en Joure gekazerneerd. Dit betekent dat vrijwillige brandweermensen al voor een melding op de kazerne zijn, zodat zij eerder uit kunnen rukken wanneer dat nodig is.

De samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten is bij alle inzetten uitstekend verlopen.

Delen