Deel je ervaringen met NL-Alert bij de brand in Sint Nicolaasga

  • Sint Nicolaasga
  • 29 november 2019

Heb je op vrijdag 29 november 2019 één of meerdere NL-Alert berichten ontvangen vanwege de brand in Sint Nicolaasga? Dan zijn wij benieuwd naar jouw mening over de NL-Alert berichten die je hebt ontvangen.

Je kunt deelnemen aan de online enquête door op de volgende link te klikken: https://bit.ly/2W3Vc1w. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Verzonden NL-Alerts

Vanwege de brand in Sint Nicolaasga zijn op 29 november 2019 onderstaande NL-Alerts verzonden. Op het kaartje is te zien voor welk gebied het NL-Alert bericht gold (het blauwe vierkant).

Noodmelding NL-Alert op 29 november tijdens brand Sint Nicolaasga   Verzendingsgebied NL-Alert tijdens noodmelding NL-Alert op 29 november tijdens brand Sint Nicolaasga

Einde noodmelding NL-Alert op 29 november tijdens brand Sint Nicolaasga   Verzendingsgebied NL-Alert tijdens einde noodmelding NL-Alert op 29 november tijdens brand Sint Nicolaasga

Het onderzoek

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de ervaringen ten aanzien van NL-Alert, zodat we de berichtgeving kunnen verbeteren. Het onderzoek heeft een looptijd van een jaar en wordt uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De resultaten worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van het IFV.

Meer weten?

Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met het IFV via crisisbeheersing@ifv.nl.

Delen