Vakinhoudelijk Medewerker Vakbekwaamheid

De afdeling Brandweerzorg, team Monodisciplinaire vakbekwaamheid is op zoek naar een Vakinhoudelijk Medewerker Vakbekwaamheid

Brandweer Flevoland is een dynamische organisatie, met werk dat er toe doet! Het beschermen en redden van mensen en dieren staat centraal in het werk dat we uitvoeren en de organisatie die wij zijn. Brandweer Flevoland is onderdeel van de Veiligheidsregio Flevoland. De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van gemeenten, brandweer, GHOR, politie en andere hulpdiensten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Flevoland is een regio met een bloeiende economie en een groeiende bevolking. Met logistieke knooppunten, veel recreatie, grote evenementen en een vliegveld kent de regio een heel eigen risicoprofiel en dynamiek. Om de uitdagingen van nu en de (nabije) toekomst aan te kunnen wordt de organisatie versterkt. Deze versterking heeft als doel de veiligheid van de burger in Flevoland duurzaam te borgen en krijgt vorm door het opnieuw inrichten van de eigen organisatie, maar ook door de (intensieve) samenwerking met de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Utrecht en de GGD Flevoland. We zoeken mensen die kunnen werken in een organisatie die aan veranderingen onderhevig is.

Het team werkt vanuit de doelstelling: “Wij zijn vakbevoegd en vakbekwaam. Dat betekent dat iedere medewerker voor de (warme) functie die hij uitoefent aantoonbaar vakbekwaam is.” We bouwen aan een nieuwe vakbekwaamheidsorganisatie, dit met het oog op het landelijke project Versterking Brandweeronderwijs dat moet leiden tot verbetering van het vakbekwaam worden en vanuit de behoefte om bij het vakbekwaam blijven de focus te verschuiven van kwantitatief oefenen naar kwalitatief oefenen. Het team Vakbekwaamheid heeft als doel de medewerker te ondersteunen om aantoonbaar vakbekwaam te worden en te blijven.

Wat ga je doen?
Als vakinhoudelijk medewerker vakbekwaamheid bouw je mee aan deze nieuwe vakbekwaamheidsorganisatie. Je zorgt, regelt en organiseert in samenwerking met collega’s binnen het team en de mensen van de posten dat er kwalitatief goed geoefend kan worden. Je weet wat er nodig is vanuit de regionale en lokale doelstellingen en behoeften en dat maak jij mogelijk. Je werk bestaat voor een deel uit voorbereiden van en uitvoeren van oefenmomenten overdag, in de avonduren (verschoven werktijd). of in het weekend (tegen buiten dagvenster vergoeding) Zoals het maken van oefenboeken, lesplannen en instructie geven tijdens oefenmomenten en praktijktrainingen. Je verzorgt en ondersteunt bij bijscholingen en korps specifieke trainingen voor nieuwe manschappen.

Naast je rol als leerwerkplekbegeleider treed je ook op als oefenleider en technisch regisseur bij virtuele trainingen. In samenwerking met de collega’s in de regio bouw je een betrouwbaar netwerk op. Samen met je collega’s in het team investeer je in de onderlinge samenwerking, zodat je elkaar kunt ondersteunen en vervangen. Je bent dus lokaal en regionaal inzetbaar. Jullie dienstverlening is van hoog niveau en dat heeft een positief effect op de beeldvorming over het team Vakbekwaamheid. Je staat open voor feedback en gaat op een opbouwende manier om met verbetervoorstellen van jouw ‘klanten’. Daarnaast neem je zitting in één of meerdere vakgroepen waarin je je kennis inzet om mee te denken over het (inter) regionaal beleid Opleiden, Trainen en Oefenen. Een vooraf besproken deel van je werktijd vervul je een repressieve functie in dagdienst.

Wat zoeken wij?
Je beschikt over minimaal een MBO-diploma op niveau 4. Je bent repressief inzetbaar en je bent in het bezit van het diploma manschap en het diploma instructeur. Wanneer je hier niet over beschikt, ben je bereid deze diploma’s te halen (je start hiermee in het eerste jaar van je dienstverband). Je hebt een aantal jaren actuele werkervaring in de operationele dienst. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie als onderdeel van het team Monodisciplinaire Vakbekwaamheid. Je kunt goed samenwerken in een team en bent dienstverlenend, accuraat, flexibel én resultaat- én oplossingsgericht. Je beschikt over goede schriftelijke- én sociale vaardigheden én computervaardigheden. Je hebt affiniteit met zowel beroeps als vrijwilligers.

Wat bieden wij?
Brandweer Flevoland biedt in de eerste plaats een boeiende functie in een organisatie en afdeling die volop in beweging is. Afhankelijk van ervaring en opleiding bieden wij een passend salaris (schaal 8, maximaal €  3.520,- of aanloopschaal 7, maximum € 3.114,-), 17,05 % Individueel Keuze Budget (IKB: bestaande uit 8% vakantiegeld, 6,75% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% bovenwettelijk verlof) en een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering. Het gaat om een tijdelijke aanstelling met (bij gelijke omstandigheden en goed functioneren) uitzicht op een vaste aanstelling.

Contactpersoon
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Martin van de Velde, teamleider Monodisciplinaire Vakbekwaamheid, telefoon: 06-83524719 of per e-mail: m.vandevelde@brandweerflevoland.nl. Voor meer informatie over de procedure, neem je contact op met Monique Sinselmeijer, HR adviseur, telefoon: 06-22221075 of per e-mail: m.sinselmeijer@brandweerflevoland.nl.

Solliciteren
Word jij enthousiast van deze functie, twijfel dan niet en reageer voor 4 maart 2020. We kijken uit naar een aansprekende motivatie, aangevuld met een volledig CV. Stuur deze naar: vacatures@brandweerflevoland.nl. De sollicitatie gesprekken staan gepland op 12 maart 2020.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Almere Stad
Markerkant 15-13
1314 AT Almere
0900-0165

Vakinhoudelijk Medewerker Vakbekwaamheid

Delen