Specialist Risico inventarisatie en analyse

Brandweer Flevoland is 24 uur per dag, 7 dagen per week onmiddellijk inzetbaar voor het redden van mens en dier. Naast hulpverlening en brandbestrijding zijn we actief op het gebied van brandveiligheid. Daarbij wordt gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn van de inwoners van Flevoland en bedrijven. Bij Brandweer Flevoland geloven we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen werk. Jij weet van jezelf dat je goed met die verantwoordelijkheid om kunt gaan. We zoeken mensen die kunnen werken in een organisatie die aan veranderingen onderhevig is. Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen we naar onze website: www.brandweerflevoland.nl. Voor de afdeling Risicobeheersing zijn we op zoek naar een

Specialist Risico inventarisatie en analyse

Binnen de afdeling Risicobeheersing worden diverse taken uitgevoerd door een enthousiast team van 15 medewerkers. Adviezen en toezicht op het gebied van brandveiligheid, omgevingsveiligheid, evenementenveiligheid en industriële veiligheid zijn belangrijke producten van de afdeling. Daarnaast zijn brandonderzoek en brandveilig leven groeiende specialismes. Vanuit de afdeling ondersteunen wij gemeenten, de veiligheidsregio, externe partners maar ook onze interne collega’s bij veiligheidsvraagstukken. De ontwikkelingen rond de Omgevingswet vragen van ons een nieuwe rol- en taakopvatting. In overleg, met name met gemeenten, kijken we hoe we hier invulling aan gaan geven. 

Als specialist genereer je risico-informatie over de omgevingsveiligheid. Je brengt relevante risico’s op hoofdlijnen in kaart (onder andere regionaal risicoprofiel en brandrisicoprofiel). Je stelt risicoanalyses op en prioriteert risico’s. Je stelt systematisch relevante scenario’s op, met aandacht voor risicobron, gebeurtenis, waarschijnlijkheid, impact en gevolgen. Je beoordeelt of specialistisch onderzoek noodzakelijk is en/of de maatregelen voldoende effectief zijn. Je kan zelf inschatten wanneer je anderen inschakelt voor een beoordeling. We verwachten dat je om kunt gaan met onduidelijkheid van aard en ernst van de omgevingsrisico’s en dat je kan kiezen voor geschikte onderzoeksinstrumenten en methodieken. Je voelt aan tot hoever je in je functie moet/kan gaan t.a.v. financiële, maatschappelijke en bestuurlijke aanvaardbaarheid.

In voorkomend geval, kan je de rol van projectleider vervullen voor multidisciplinaire/ afdelings-overstijgende en minder complexe projecten en/ of kun je een adviserende rol hebben. Op jouw vakgebied zie je waar beleid nodig is. Je ontwikkelt beleid rekening houdend met de kaders van gemeentelijke overheden, wet- en regelgeving en politiek-bestuurlijke belangen. Je draagt zorg voor het mede ontwikkelen en mede implementeren van instrumenten en producten op jouw vakgebied.

Het kwalificatieprofiel specialist omgevingsveiligheid is van toepassing.

Als je naast deze taken een repressieve functie wilt vervullen, dan is dat (bij gebleken geschiktheid en behoefte in de organisatie) mogelijk.

Je voldoet aan onderstaand profiel?
Je beschikt over een HBO diploma, het liefst op het taakgebied omgevingsveiligheid aangevuld met Specialist Risico’s en Veiligheid. Je hebt drie jaar ervaring op het gebied van risico inventarisatie en analyse. Je bent je bewust van de politiek/ bestuurlijke omgeving en je kan problemen/ vragen ontleden, onderzoeken, toewijzen en verbanden (ertussen) zien. Je kan goed samenwerken in een team en bent dienstverlenend, accuraat, flexibel en resultaat- en oplossingsgericht. In je samenwerking met anderen beschik je over uitstekende sociale, communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)en neem je graag het initiatief.

Wat kunnen we jou bieden?
Brandweer Flevoland biedt een boeiende functie in een organisatie en afdeling die volop in beweging is. Afhankelijk van ervaring en opleiding bieden wij een passend salaris (schaal 10, maximaal € 4.225,00 en aanloopschaal 9, maximum € 3.805,00), 16,8 % Individueel Keuze Budget (IKB: bestaande uit 8% vakantiegeld, 6,5% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% bovenwettelijk verlof), een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering (bij deelname collectieve verzekering). Het gaat om een tijdelijke aanstelling met (bij gelijke omstandigheden en goed functioneren) uitzicht op een vaste aanstelling.

Solliciteren?
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Hildemarie Schippers, teamleider Risicobeheersing 06-22541083 of per e-mail: h.schippers@brandweerflevoland.nl. Voor meer informatie over de procedure, neem je contact op met Monique Sinselmeijer, telefoon: 06-22221075 of per e-mail: m.sinselmeijer@brandweerflevoland.nl. Word jij enthousiast van deze functie, twijfel dan niet en reageer voor 14 april 2018. We kijken uit naar een aansprekende sollicitatie, aangevuld met een volledig CV. Stuur deze naar: vacatures@brandweerflevoland.nl. De gesprekken vinden plaats op 26 april 2018.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

 

 

Lelystad
Gordiaandreef 101
8233 AB Lelystad
0900-0165
Wij gebruiken cookies