Specialist Omgevingsveiligheid

Voor de afdeling Risicobeheersing zijn we op zoek naar een Specialist Omgevingsveiligheid.

Binnen de afdeling Risicobeheersing worden diverse taken uitgevoerd door een enthousiast team van 15 medewerkers. Adviezen en toezicht op het gebied van brandveiligheid, omgevingsveiligheid, evenementenveiligheid en industriële veiligheid zijn belangrijke producten van de afdeling. Daarnaast zijn brandonderzoek en brandveilig leven groeiende specialismes. Vanuit de afdeling ondersteunen wij gemeenten, de veiligheidsregio, externe partners maar ook onze interne collega’s bij veiligheidsvraagstukken. De ontwikkelingen rond de Omgevingswet vragen van ons een nieuwe rol en taakopvatting. In overleg met name met gemeenten kijken we hoe we hier invulling aan gaan geven.

Wat ga je doen?

In deze functie ontwikkel je beleid op het gebied van omgevingsveiligheid (ruimtelijke veiligheid) en initieer je en onderhoud je netwerken en stemt af met relevante partijen. Voor een deel wordt dit uitgevoerd binnen het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Flevoland. Je inventariseert, analyseert en beoordeelt omgevingsveiligheidsrisico’s en –maatregelen. Gevraagd en ongevraagd geef je advies over (complexe) ruimtelijke veiligheidsrisico’s en denk je mee over mogelijkheden om deze risico’s te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advisering omgevingsvisies, omgevingsplannen en inrichtingsplannen, maar dit is ook gericht op specifieke objecten en infrastructuur. Je bent een sparringpartner voor collega’s en externe partners en denkt mee over gewenste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en over de vertaling van beleid naar de praktijk. Je neemt deel aan complexe en/of multidisciplinaire projecten en kan hierbij ook als projectleider optreden. Op basis van de toekomstige ontwikkelingen op het beleidsveld omgevingsveiligheid blijf je meedenken over de verdere implementatie hiervan binnen brandweer Flevoland. Een repressieve taak kan onderdeel van de functie uitmaken.

Jouw profiel

Je beschikt over een HBO diploma, het liefst op het taakgebied omgevingsveiligheid. Je hebt enkele jaren ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en/of brandveiligheid. Je bent je bewust van de politiek/ bestuurlijke omgeving en je kan problemen/ vragen ontleden, onderzoeken, toewijzen en verbanden (ertussen) zien. Je kan goed samenwerken in een team en bent dienstverlenend, accuraat, flexibel en resultaat- en oplossingsgericht. In je samenwerking met anderen beschik je over uitstekende sociale, communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

Wat bieden we jou?

Brandweer Flevoland biedt een boeiende functie in een organisatie en afdeling die volop in beweging is. Afhankelijk van ervaring en opleiding bieden wij een passend salaris (schaal 10, maximaal € 4.121,00 en aanloopschaal 9, maximum € 3.712,00), 16,3 % Individueel Keuze Budget (IKB: bestaande uit 8% vakantiegeld, 6% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% bovenwettelijk verlof), een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering (bij deelname collectieve verzekering). Het gaat om een tijdelijke aanstelling met (bij gelijke omstandigheden en goed functioneren) uitzicht op een vaste aanstelling.

Solliciteren?

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Hildemarie Schippers, teamleider Risicobeheersing 06-22541083 of per e-mail: h.schippers@brandweerflevoland.nl. Voor meer informatie over de procedure, neem je contact op met Monique Sinselmeijer, telefoon: 06-22221075 of per e-mail: m.sinselmeijer@brandweerflevoland.nl.

Word jij enthousiast van deze functie, twijfel dan niet en reageer voor 6 juni 2017. We kijken uit naar een aansprekende sollicitatie, aangevuld met een volledig CV. Stuur deze naar: vacatures@brandweerflevoland.nl. De gesprekken vinden plaats op donderdag 15 juni 2017. 

Almere Stad
Markerkant 15-13
1314 AT Almere
0900-0165
Wij gebruiken cookies