Specialist brandpreventie

Brandweer Flevoland is 24 uur per dag, 7 dagen per week onmiddellijk inzetbaar voor het redden van mens en dier. Naast hulpverlening en brandbestrijding zijn we actief op het gebied van brandveiligheid. Daarbij wordt gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn van de inwoners van Flevoland en bedrijven. Bij Brandweer Flevoland geloven we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen werk. Jij weet van jezelf dat je goed met die verantwoordelijkheid om kunt gaan. We zoeken mensen die kunnen werken in een organisatie die aan veranderingen onderhevig is. Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen we naar onze website: www.brandweerflevoland.nl. Voor de afdeling Risicobeheersing zijn we op zoek naar een

Specialist Brandpreventie
Binnen de afdeling Risicobeheersing worden diverse taken uitgevoerd door een enthousiast team van 15 medewerkers. Adviezen en toezicht op het gebied van brandveiligheid, omgevingsveiligheid, evenementenveiligheid en industriële veiligheid zijn belangrijke producten van de afdeling. Daarnaast zijn brandonderzoek en brandveilig leven groeiende specialismes. Vanuit de afdeling ondersteunen wij gemeenten, de veiligheidsregio, externe partners maar ook onze interne collega’s bij veiligheidsvraagstukken. De ontwikkelingen rond de Omgevingswet vragen van ons een nieuwe rol- en taakopvatting. In overleg, met name met gemeenten, kijken we hoe we hier invulling aan gaan geven.

Als specialist geef je advies over complexe brandveiligheidsrisico’s en te nemen beheersmaatregelen in de planfase en het proces rond vergunningverlening (taakvelden bouwen, gebruik, evenementen). Je houdt toezicht op de uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens het bouwtraject en op de naleving van brandveiligheid als een object in gebruik genomen is. Je adviseert het bevoegd gezag over handhaving. Ook ben je de schakel in de informatievoorziening richting repressieve dienst.

Over de brandveiligheid genereer je risico-informatie aan de hand van scenario’s, mate van waarschijnlijkheid en impact en maatschappelijke ontwikkelingen, om uiteindelijk advies uit te kunnen brengen over beheersmaatregelen ten aanzien van deze risico’s.

In deze functie vertaal je landelijk beleid of onderzoeksresultaten naar beleidsvoorstellen op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast lever je input voor de totstandkoming van landelijk, regionaal en/of gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. Hierbij ben je proactief ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Je bent een  ‘aanjager’ en neemt zelfstandig het initiatief om te komen tot beleidsvoorstellen. Uiteraard heb je een rol bij de implementatie en de uitvoering van dit beleid.

Je stimuleert het brandveiligheidsbewustzijn door actief aandacht te vragen voor brandveiligheid, zowel binnen als buiten de eigen organisatie en stemt zaken op het gebied van brandveiligheid af met interne en externe partijen. Daarnaast kan het organiseren van voorlichting over brandveiligheid, buiten en binnen de organisatie, tot je taken behoren.

Het kwalificatieprofiel specialist brandveiligheid is van toepassing. Als je naast deze taken een repressieve functie wilt vervullen, dan is dat (bij gebleken geschiktheid en behoefte in de organisatie) mogelijk.

Je voldoet aan onderstaand profiel?
Je beschikt over een relevant HBO diploma, bij voorkeur bouwkunde, aangevuld met de opleiding specialist Brandpreventie. Je hebt één tot twee jaar ervaring op het gebied van brandveiligheid en hebt minimaal 3 jaar werkervaring.

Je bent in staat om diverse belangen van betrokken partijen te doorzien en houdt daar rekening mee. Ook ben je in staat om te denken vanuit de omgeving, de verantwoordelijkheden en de belangen van burgers, bedrijven en instellingen. Bij complexe of veelheid van gegevens en zie je het verband tussen verschillende vraagstukken en activiteiten. Je kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen waarbij je momenten onderkent om daarop invloed uit te oefenen en knelpunten en/of afbreukrisico’s te zien. Op basis van tegenstrijdige informatie kan je tot een gewogen mening komen.

Je kan goed samenwerken in een team en bent dienstverlenend, accuraat en flexibel. In je samenwerking met anderen beschik je over uitstekende sociale, communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en je neemt graag het initiatief.

Wat kunnen we jou bieden?
Brandweer Flevoland biedt een boeiende functie in een organisatie en afdeling die volop in beweging is. Afhankelijk van ervaring en opleiding bieden wij een passend salaris (schaal 9, maximaal € 3.805,00 en aanloopschaal 8, maximum € 3376,00), 17,05%, bestaande uit vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (6,75%), levensloopbijdrage (1,5% tot 2020) en bovenwettelijk verlof (0,8%, naast wettelijk verlof 144 uur). Hiervoor kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen of extra inkomen genereren.

Daarnaast kennen we een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering (bij deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering), een reiskostenvergoeding en zijn we aangesloten bij pensioenfonds ABP. Het gaat om een tijdelijke aanstelling met (bij gelijke omstandigheden en goed functioneren) uitzicht op een vaste aanstelling.

Solliciteren?
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Hildemarie Schippers, teamleider Risicobeheersing 06-22541083 of per e-mail: h.schippers@brandweerflevoland.nl. Voor meer informatie over de procedure, neem je contact op met Monique Sinselmeijer, telefoon: 06-22221075 of per e-mail: m.sinselmeijer@brandweerflevoland.nl. Word jij enthousiast van deze functie, twijfel dan niet en reageer voor 15 mei 2019. We kijken uit naar een aansprekende sollicitatie, aangevuld met een volledig CV. Stuur deze naar: vacatures@brandweerflevoland.nl. De gesprekken vinden plaats op woensdag 22 mei 2019.

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern open gesteld. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Lelystad
Gordiaandreef 101
8233 AB Lelystad
0900-0165

Delen