Medewerker Operationele Dienst A (Bevelvoerder)

De afdeling Brandweerzorg is op zoek naar twee (2 fte)

Medewerkers Operationele Dienst A (Bevelvoerder)

De organisatie
Brandweer Flevoland is een dynamische organisatie, met werk dat er toe doet! Het beschermen en redden van mensen en dieren staat centraal in het werk dat we uitvoeren en de organisatie die wij zijn.

Brandweer Flevoland is onderdeel van de Veiligheidsregio Flevoland. De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van gemeenten, brandweer, GHOR, politie en andere hulpdiensten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het bestuur van de Veiligheidsregio wordt gevormd door de zes burgemeesters van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk.

Flevoland is een regio met een bloeiende economie en een groeiende bevolking. Met logistieke knooppunten, veel recreatie, grote evenementen en een vliegveld kent de regio een heel eigen risicoprofiel en dynamiek. Om de uitdagingen van nu en de (nabije) toekomst aan te kunnen wordt de organisatie versterkt. Deze versterking heeft als doel de veiligheid van de burger in Flevoland duurzaam te borgen en krijgt vorm door het opnieuw inrichten van de eigen organisatie, maar ook door de (intensieve) samenwerking met de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Utrecht en de GGD Flevoland.

Wie zoeken wij?
Als medewerker Operationele Dienst A geef je (zowel in de koude situatie als in de warme situatie) leiding aan een ploeg van beroeps- en vrijwillige medewerkers uit de operationele dienst en fungeer je als eerste aanspreekpunt. In deze functie maak je onderdeel uit van het middenkader. Met een constructieve houding en een helikopter view vorm je de verbindende factor tussen werkvloer en Coördinatoren/Teamleiders.

Je treedt op als bevelvoerder bij repressieve inzetten zoals brand- en hulpverlening. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering, de voorbereiding en nazorg van de toegewezen oefeningen. Je treedt op als instructeur/oefenleider. Je levert de noodzakelijke registratiegegevens aan op oefengebied en de noodzakelijke gegevens voor de opstelling van het opleidingsplan. Je signaleert knelpunten in de voortgang van te volgen en gevolgde opleidingen en oefeningen binnen de ploeg. Ten aanzien van inzetten stel je rapportages op, evalueer je inzetten en stel je verbeteringen voor. Daarnaast participeer je in projecten en verricht je zelfstandig (eenmalige) opdrachten. Ook draag je zorg voor de juiste uitvoering van het ARBO- en milieubeleid.

Je beschikt over MBO 4 werk- en denkniveau, met het liefst leidinggevende ervaring en organisatorische kwaliteiten. Je beheerst in ieder geval situationeel leiderschap en ben je in bezit van het diploma Brandmeester of leergang Bevelvoerder. Bij voorkeur ben je in het bezit van het diploma instructeur of je bent bereid dit diploma te behalen en ben je in het bezit van rijbewijs C. We zijn op zoek naar een teamplayer, die individueel ook zijn/haar mannetje kan staan. Je durft je te onderscheiden in het team en bent daardoor van toegevoegde waarde. Tot slot ben je sportief ingesteld en ben je zowel geestelijk als lichamelijk gezond.

Je werkt op basis van een rooster met 24-uursdiensten en dagdiensten. Als Medewerker Operationele Dienst A ben je in algemene dienst. Dat betekent dat je op verschillende standplaatsen werkzaam kunt zijn. Je werkt conform het huidige rooster. In de toekomst (bij een nieuwe roosterperiode) kan dit wijzigen.

Tot slot is het in deze functie belangrijk dat je als medewerker Operationele Dienst A de repressieve geoefendheid en de daarbij behorende conditionele/lichamelijke vaardigheden op het afgesproken niveau houdt en deelneemt aan het oefenprogramma. Bijscholingen en trainingen kunnen ook buiten het rooster plaatsvinden.

We zijn op zoek naar medewerkers die niet alleen voldoen aan de functie-eisen, maar ook flexibel zijn en aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Je hebt een positieve houding, je bent betrouwbaar en collegiaal. Bovenal heb je passie voor je functie, het vak en de organisatie waarin je werkt.

Wat bieden wij?
Brandweer Flevoland biedt in de eerste plaats een boeiende functie in een organisatie die volop in beweging is en je wordt aangesteld in algemene dienst. In deze functie kun je op basis van het huidige rooster werkzaam zijn op de kazernes in Almere en Lelystad. Afhankelijk van ervaring en opleiding bieden wij een passend salaris (aanloopschaal 7, maximum € 3.145,00 en na een jaar bij goed functioneren en het voldoen aan de functie-eisen schaal 8, maximaal € 3.556,00). Daarnaast biedt Veiligheidsregio Flevoland goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Contactpersoon
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Robert Beek, coördinator Brandweerzorg, bereikbaar via nummer: 06-83520765 of per email: r.beek@brandweerflevoland.nl Voor vragen met betrekking tot de selectieprocedure kun je contact opnemen met Sandra Kater, HR-adviseur, 06-83525111 of per e-mail: s.kater@brandweerflevoland.nl.

Solliciteren
Als de functie jou aanspreekt, nodigen we je van harte uit om voor 12 augustus 2020 te solliciteren.
We kijken uit naar een aansprekende motivatie, aangevuld met een volledig CV. Stuur deze naar: vacatures@brandweerflevoland.nl.

De selectiedag (sporttest en twee gesprekken) vindt plaats op donderdag 20 augustus 2020.
Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces (In de week van 24 augustus 2020).

Deze vacature wordt intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Almere Stad
Markerkant 15-13
1314 AT Almere
0900-0165

Delen