Heeft u een klacht, laat het ons weten.

Het is voor medewerkers van Brandweer Flevoland vanzelfsprekend dat zij in hun dienstverlening streven naar kwaliteit en optimale klanttevredenheid. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een goede relatie met u als klant.

Klacht of een melding?

Brandweer Flevoland maakt onderscheid tussen een klacht en een melding. Onder een klacht verstaan wij een uiting van onvrede over enig handelen of nalaten van Brandweer Flevoland en/of medewerker van Brandweer Flevoland, alsmede over het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor een derde. Voor een klacht vragen wij u het klachtenformulier in te vullen, deze kunt u hier downloaden.  Onder een melding verstaan wij een bericht over een situatie of gebeurtenis waarbij er sprake is van (kans op) gevaar, overlast, of schade. De informatie op deze pagina gaat over het melden van een klacht. Voor een melding kunt u een mail sturen naar klachtenservice@brandweerflevoland.nl.

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Hoe u dit kunt doen, leest u op deze pagina.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt op diverse manieren een klacht indienen. Dit kan via:

  • Het klachtenformulier. U kunt het formulier hier downloaden en per mail of per post versturen naar Brandweer Flevoland
  • Een brief. De brief kunt u - in de Nederlandse taal – versturen naar Brandweer Flevoland 

Per post kunt u het formulier of de brief richten aan:
Brandweer Flevoland
t.a.v. klachtencoördinator 
Antwoordnummer 372
1300 VB  Almere

Welke gegevens moet u bij een schriftelijke klacht vermelden?

U vermeldt in ieder geval:

  • Uw naam, woonadres (of postadres) en telefoonnummer
  • De datum waarop de klacht is ontstaan
  • Een korte en duidelijke omschrijving van de klacht.

Anoniem ingediende klachten komen niet in aanmerking voor bemiddeling. Dit geldt ook voor klachten die niet binnen één jaar na datum van voorval zijn ingediend.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Als u een klacht indient bij Brandweer Flevoland komt deze terecht bij de klachtencoördinator. Na ontvangst van uw klacht stuurt deze klachtencoördinator u een ontvangstbevestiging. Daarnaast zorgt de klachtencoördinator er voor dat uw klacht bij de verantwoordelijke leidinggevende komt. De leidinggevende onderzoekt de klacht en neemt contact met u op. Wij streven ernaar uw klacht binnen vier weken af te handelen. U ontvangt daarvan schriftelijk bericht. Uw klacht wordt in behandeling genomen aan de hand van de klachtenregeling van Brandweer Flevoland.

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het eindresultaat. In dat geval kunt u uw klacht laten behandelen door de klachtencommissie van Brandweer Flevoland. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie van Brandweer Flevoland.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. De klager kan op eigen kosten gemachtigden, getuigen en/of deskundigen oproepen voor de behandeling van de klacht. Een verzoek tot schadevergoeding dan wel een schadeclaim verband houdende met een ingediende klacht wordt niet door de klachtencommissie beoordeeld.

Vervolg

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. U kunt dan een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman in Den Haag.

Delen