Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland is er om de veiligheid van haar inwoners tijdens een ramp of crisis te vergroten.

Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie, Brandweer Flevoland en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal andere partners.

Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten in Flevoland. Zij staan dus aan het hoofd van Veiligheidsregio Flevoland.

Meer weten? Kijk dan op de website veiligheidsregioflevoland.nl

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland getekend

Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de beide GGD’en hebben hun samenwerking op 4 december 2019 een officiële status gegeven door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De GGD’en nemen deel voor wat betreft GHOR-taken.

Door intensief samen te werken willen de beide veiligheidsregio’s de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen. Zo kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen. De samenwerking draagt ook bij aan het beheersbaar houden van kosten. Met de ondertekening van de overeenkomst is de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s officieel bekrachtigd.

Kijk voor meer informatie op de website van de samenwerkende Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Delen