Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland is er om de veiligheid van haar inwoners tijdens een ramp of crisis te vergroten.

Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie, Brandweer Flevoland en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal andere partners.

Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten in Flevoland. Zij staan dus aan het hoofd van Veiligheidsregio Flevoland.

Meer weten? Kijk dan op de website veiligheidsregioflevoland.nl

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Delen