Interregionale basisbrandweerzorg bekrachtigd

  • 28 juni 2016

Als er brand is, dan moet deze zo snel mogelijk geblust worden. Daarom ‘lenen' brandweerkorpsen sinds jaar en dag elkaars voertuigen voor inzetten over de regiogrens.

Vóór de vorming van de grotere brandweerregio's bestonden hiervoor maatwerkafspraken en convenanten tussen verschillende gemeentelijke brandweerkorpsen. Deze afspraken zijn nu in regioverband opnieuw vastgesteld.

Dinsdag 28 juni werd in Muiderberg het convenant voor de ‘interregionale basisbrandweerzorg' bekrachtigd door Gerrit Spruit (commandant Brandweer Flevoland) en John van der Zwan (commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek).

Delen