Brandweer in actie voor Nederlandse Brandwonden Stichting

  • Marknesse
  • 25 oktober 2017

De Nationale Brandpreventieweken van 1 tot en met 31 oktober 2017 richten zich op de algemene doelgroep en de specifieke doelgroepen senioren, kinderen van senioren, niet-zelfredzame senioren en organisaties die deze laatste groep kunnen bereiken. Met een landelijke paraplu(publieks)campagne in oktober worden regionale initiatieven ondersteund.

Baby's en peuters 

De Nederlandse Brandwonden Stichting ondersteunt en begeleidt volwassenen en kinderen met brandwonden. Want vooral baby's en peuters tussen 12 en 18 maanden lopen het grootste risico. Zij worden vaker dan andere leeftijdgroepen geconfronteerd met ernstige brandwonden en moeten dan ook vaak worden opgenomen in een Nederlands Brandwondencentrum (Groningen, Beverwijk, en Rotterdam).

Onderzoek

De Nederlandse Brandwonden Stichting doet veel onderzoek naar betere behandelmethodes. Op het gebied van huidtransplantaties is bijvoorbeeld al veel gerealiseerd en nog steeds worden er nieuwe behandelmethodes ontdekt. Ook wordt vanuit de Brandwonden Stichting veel voorlichting gegeven over het voorkomen van deze brandwonden.

Blauw licht

De brandweergroepen uit de Noordoostpolder zetten zich al jaren in voor de Brandwonden Stichting. Dit doen ze door jaarlijks in de hele gemeente te collecteren voor dit goede doel.

Dit jaar gingen de brandweermensen al vroeg in de avond met hun brandweervoertuig op pad en uiteraard trok vooral het blauwe licht de aandacht in de straten die werden bezocht door collectanten. Gordijnen gingen open en de bewoners keken nieuwsgierig naar wat er toch aan de hand kon zijn. Vooral kinderen waren erg onder de indruk van al dat blauwe licht in hun straat en ze wilden dolgraag een stukje meerijden in dat grote, indrukwekkende, voertuig.

Te snel af

De collectanten waren de bewoners meestal te snel af, maar sommige bewoners lieten het er niet bij zitten. Met de fiets en zelfs soms met de auto zochten zij de brandweermensen op om hun donatie voor de Brandwonden Stichting te brengen. Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting bedanken wij alle collectanten van de brandweer en de jeugbrandweer voor hun medewerking.

De brandweervrijwilligers uit Marknesse

Brandveilig huis voor kinderen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar heeft soms grote gevolgen. Kinderen vormen een grote risicogroep voor brandwonden.

Brandwonden_water.jpg

Delen