Poster Brandweer (2)[12695]

Brandweer Veenhuizen

Nog even doorbijten maar hoe lang nog?

“Deze vraag is helaas (door ons) niet te beantwoorden. Wisten wij dat maar, dan kun je ergens naar toeleven maar vooralsnog tasten wij allen nog in het duister.

Op maandag 16 maart werden de beperkende maatregelen ons medegedeeld. We zijn nu een maand verder en nog steeds hebben wij te maken met regels die soms als lastig worden ervaren maar noodzakelijk zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. De eerste maatregel die door de VRD werd genomen was het voorlopig opschorten van de oefenavonden. Oefenavonden zijn niet alleen om je kennis en vaardigheden op peil te houden, maar tevens zorgen deze avonden voor binding. Een zeker niet te onderschatten aspect. We zien elkaar dus nu alleen nog bij de uitrukken en dat is minimaal. Wel worden er nu vaker via de app en mail zaken gedeeld, dus binding gaat nu veelal via sociaal media.

Vakbekwaamheid probeert gedurende de Corona weken nu via allerlei andere kanalen digitale oefenavonden te organiseren. Hoewel niet iedereen van onze post daar nog gebruik van maakt, geven de postleden aan deze filmpjes/workshops erg leuk en best wel leerzaam te vinden. We zijn benieuwd naar de volgende workshops.

Daarnaast heeft de VRD aangegeven dat voorlopig met een minimale bezetting moet worden uitgerukt. Voor posten met een klein aantal uitrukken op jaarbasis is dit niet een leuke maatregel, omdat de kans bestaat dat er mensen op de kazerne moeten achterblijven en daar zijn wij geen brandweerman voor geworden. Verbazingwekkend is wel dat bij de eerste uitruk na deze afkondiging een ieder al schreeuwend de kazerne binnenstormt en gelijk begint te roepen: 4 man op de TS en 2 man op de PM. Een ieder is dus wel doordrongen van het feit dat voorlopig wordt uitgerukt met een minimum aan personeel en verspreid over de voertuigen. Doordat deze voertuigen nu minder worden gebruikt is er ook een rooster ingesteld waardoor chauffeurs extra proefritten rijden en gereedschappen wat vaker testen.

Ook dient er nu wekelijks een opgave van de paraatheid van de posten te worden doorgegeven. Vooralsnog leidt dit in Drenthe nog niet tot problemen. Laten wij hopen dat dit zo blijft. Daarnaast is het natuurlijk erg jammer dat met name voor de nieuwe aspiranten van onze post de oefenavonden voorlopig zijn opgeschort en de opleidingen stil liggen. Ook voor onze vier postleden die de Manschap A opleiding nu volgen en nog niet kunnen afronden is dit een bittere pil, maar het is even niet anders.

Roy Uiterwijk, nieuwe aspirant bij onze post schrijft het volgende hierover: ”Ik ben in december 2018 voor de bedrijfsbrandweer van Fokker Aerostructures begonnen met de opleiding manschap A in Emmen. In december 2019 had ik concrete verhuisplannen naar Veenhuizen, daarop heb ik direct contact opgenomen met de postchef van Veenhuizen. Ik mocht de eerstkomende oefenavond langs komen, vanaf dat moment ben ik aspirant bij de brandweer Veenhuizen wat mij erg goed bevalt! Ik zeg regelmatig dat ik een nieuwe hobby heb, zo zie ik het brandweervak. Dat komt mede door de leuke, gezellig en enthousiaste club mensen op de post, ik ben erg goed ontvangen door alle collega’s!

Elke week kijk ik uit naar de oefenavond op dinsdag, en uiteraard het moment dat de pager afgaat. Helaas wordt er door het COVID-19 virus niet meer geoefend en staat mijn opleiding stil, wat ik heel erg jammer vind! Mijn nieuwe hobby nam aardig wat tijd in beslag elke week, op de maandag oefenavond op het werk, op dinsdag oefenavond in Veenhuizen en op donderdagavond de opleiding. Helaas is alles stopgezet, en mis je de gezelligheid en het slap ouwehoeren na een geslaagde oefen- of opleidingsavond. De uitrukken zijn voor mij nu helaas ook bijna niet meer haalbaar, ik ben namelijk nog niet verhuisd, ik woon nu nog in Haulerwijk waardoor ik een langere aanrijd tijd heb dan ik graag zou willen. Omdat de PM nu niet meer als tweede voertuig gebruikt wordt, maar direct achter de TS aanrijdt, is de kans erg groot dat ik deze ook mis. Gelukkig had ik afgelopen week nog het geluk dat bij een P2 buitenbrand de WT door ons bevelvoerder ook werd mee geroepen, waardoor ik alsnog met de WT mee kon en je even weer je hobby mag uitoefenen. En je weer met alle collega’s aan het werk bent, om samen de klus te klaren. Digitaal proberen wij ook onze kennis te onderhouden en te verbeteren door de webinar van brandweer Zuid-Holland Zuid te volgen, wat weer tot leuke gesprekken komt op de brandweer groepsapp.

Ik hoop dat wij met z’n allen deze crisis zo snel mogelijk achter ons kunnen laten, en iedereen gezond blijft. En dat wij allemaal weer van ons brandweervak mogen gaan genieten zoals wij dat gewend waren”.

Hoe lang duurt het nog voordat wij weer ons normale leventje kunnen oppakken? Wanneer kunnen we weer naar onze oefenavonden, wanneer weer met een normale en vertrouwde bezetting uitrukken, wanneer worden de opleidingen weer opgestart? Allemaal vragen waar nog geen zinnig antwoord op valt te geven. Laten wij inderdaad maar hopen dat er snel een eind komt aan deze onzekere en onwerkelijke periode!

Brandweerpost Veenhuizen”

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandweer Veenhuizen
Oude Gracht 8
9341 AB Veenhuizen
0592-324660

Stap jij bij ons in?

Wat houd ons bij de brandweer bezig?

Tijd

Vrijwilliger zijn bij een brandweerkorps is leuk, leerzaam en interessant. Je hebt je wekelijkse oefenavond en in de eerste twee jaren je opleidingsavond. Soms heb je nog extra trainingen, bijvoorbeeld oefendagen in een opleidingscentrum waar praktijksituaties nagebootst worden. Hier word je dan getraind in een realistische omgeving. Tot slot wordt van je verwacht dat je naar de kazerne komt als er een melding is. Per korps en per regio zijn hier afspraken over. Zo zijn er korpsen waar je piketdienst hebt en bij een melding naar de kazerne moet komen. Bij andere korpsen zijn hier geen vaste afspraken over en kom je bij een melding naar de kazerne als je kunt.

Alarmeringen Brandweer Veenhuizen

Brandweeer Veenhuizen 2020

Sociale media

Brandweer Veenhuizen

Andere brandweerlocaties in de buurt

Delen