WPFG - Chengdu

WPFG - Chengdu 2019

Met nog iets minder dan 8 maanden te gaan is op 8 augustus 2019 in het Chengdu Sports Centre, de opening van de World Police and Fire Games 2019. De spelen vinden plaats van 8 augustus 2019 tot 18 augustus 2019 in Chengdu China.

Het streven van het bestuur van de stichting WPFG Nederland is om met een zo groot mogelijk Nederlands team naar Chengdu te gaan.

WPFG INSCHRIJVING:

Op de website van WPFG Chengdu: kun je jezelf aanmelden:

http://www.chengdu2019wpfg.com/en/index.html

Je moet je persoonlijk aanmelden en registreren. Dit is volgens de regels van de wereldorganisatie. Na ontvangst van een bevestiging vanuit Chengdu/Amerika ben je zeker dat je bent in geschreven. Op deze website vind je ook het z.g. Entry Book. Het downloaden hiervan neemt wat tijd in beslag. Het is een redelijk groot bestand van 88 pagina’s.

Als je bent ingeschreven willen wij dit graag weten. Stuur ons een afschrift via dirk1925@kpnmail.nl van je inschrijving en wij maken een verzamellijst. Deze lijst is belangrijk voor de organisatie in Chengdu en voor ons, i.v.m. eventuele calamiteiten, zodat zij/wij snel op de hoogte zijn wie er op dat moment op de spelen actief zijn en waar zij zich bevinden. Maar ook de overige deelnemers hebben een overzicht wie er aan welke sporten deelneemt en waar men verblijft.
Noot: Degene die zich al definitief gemeld hebben, behoeven dit niet opnieuw te doen.

Op dit moment hebben zich 41 collega’s (brandweer/politie) gemeld, die belangstelling hebben om mee te gaan naar de WPFG 2019 in Chengdu.

KLEDING
Omdat we ons als Nederlands team willen presenteren op de openingsceremonie in Los Angeles, stelt de Stichting World Police and Fire Games Nederland een representatief presentatie kleding pakket ter beschikking. Hoe de kleiding er precies gaat uitzien is op dit moment nog niet duidelijk. Daarover ontvang je binnenkort bericht.
Wij zullen op 23 juni 2019 een kledingpas/uitreikmiddag organiseren. Info volgt. Wij zorgen voor voldoende maten, zodat de kleding direct meegenomen kan worden. In een eerdere opgave beschikken wij al over diverse kledingmaten. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, laat ons jouw kleding maat weten in je antwoord op deze brief.

Bestuur WPFG Nederland, Henk Heil, Henk Knoppert, Dirk de Jong. Tel: 06-57370259

 

WPFG - Chengdu 2019


Delen