Nieuws

Technologie en brandveilig leven in het basisonderwijs

  • Nederland Nederland
  • 07 juni 2019 07 juni 2019
Veiligheidsregio Drenthe heeft samen met studenten van de PABO een lesprogramma ontwikkeld waarbij brandveilig leven, technologie en wetenschap met elkaar zijn gecombineerd. Er zijn verschillende lesprogramma’s gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Lees verder

Online platform voor een inclusieve samenleving

  • Nederland Nederland
  • 06 juni 2019 06 juni 2019
Als brandweer kunnen we heel goed een bijdrage leveren aan het stimuleren van een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het project Firefighters Plus helpt brandweermensen om hun positie als rolmodel te benutten. Als resultaat van dit project gaat er in september een online platform voor brandweermensen live.
Lees verder

IBGS volop in beweging

  • Nederland Nederland
  • 06 juni 2019 06 juni 2019
De vakgroep Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen kwam 5 juni voor de honderdste keer bij elkaar. Een bijzondere mijlpaal.
Lees verder