Werk in uitvoering

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

Het omgevingswetspel

  • Nederland Nederland
  • 12 maart 2020 12 maart 2020
Welke veranderingen zijn er als de Omgevingswet per 1 januari 2021 intreedt? En wat voor invloed hebben deze veranderingen op onze werkzaamheden? Om dit te ontdekken, is het ‘Omgevingswetspel’ ontwikkeld.
Lees verder