Werk in uitvoering

Herziening visie waterongevallenbeheersing

  • Nederland
  • 17 september 2020

De complexiteit van de samenleving neemt toe, nieuwe risico’s ontstaan, oude veranderen. Dat vraagt om een continue beschouwing van het vak: doen we nog de goede dingen en doen we ze nog goed? Doorontwikkelen wordt een tweede natuur. Een belangrijke ontwikkelopgave van de Landelijke Uitvoeringsagenda Brandweerzorg. Zo wordt ook de huidige visie op waterongevallenbeheersing herzien.

Vijf brandende vragen aan Alwin Doorn, sinds maart 2020 Projectleider ‘Herziening visie waterongevallenbeheersing’

1. Wat is de opdracht van het traject ‘Herziening visie waterongevallenbeheersing’?

De huidige visie op waterongevallenbeheersing wordt herzien. Hierbij worden evaluaties van de incidenten in de afgelopen jaren, de evaluatie van de vorige visie en de resultaten uit het rapport ‘Tweede orde leren van incidenten bij waterongevallen’ meegenomen.

Met waterongevallen bedoelen we niet alleen incidenten waarbij brandweerduikers ingezet worden, we noemen het ook wel de drietrapsraket (of de modulaire bestrijdingstactiek): grijp-, -oppervlakte en duikreddingen*. De investering die de afgelopen jaren is gedaan op deze drietrapsraket willen we in de herziening van de visie verder voortzetten. Zo staan er in de visie uniforme repressieve bestrijdingstactieken die afgestemd zijn op het risicoprofiel van het verzorgingsgebied.
Met centraal gecoördineerde kennis en expertise kunnen we de brandweer in Nederland faciliteren bij de complexe dilemma’s van waterongevallenbeheersing. Op het gebied van onder andere vakbekwaamheid, operationele voorbereiding en repressieve afwegingen zullen de Veiligheidsregio’s baat hebben bij centrale borging van kennis en expertise.

Waterongevallen is en blijft een verantwoordelijkheid en taak van de regio en wordt niet landelijk overgenomen. Samenwerking en interregionale ondersteuning ontwikkelen zich nu al, in de visie wordt het belang hiervan ondersteund. Uniforme werkwijzen, afwegingen en procedures zijn van belang in dit complexe onderdeel binnen de brandweer. Met de vorige visie is al een basis gezet. De herziening van de visie zorgt voor een steviger fundament, een eenduidige visie op de taak waterongevallenbeheersing waarmee we landelijk inzicht en ondersteuning bieden op dit onderwerp.

2. Hoe ziet het eerste half jaar van dit traject eruit?

Vanaf maart zijn we gestart met dit project, maar zoals we allemaal hebben gemerkt stond niet lang daarna de wereld vanwege corona op z’n kop. Dit zorgde voor wat vertraging. Wel zijn er veel gesprekken gevoerd met het veld, de stuurgroep, kerngroep, regionale commandanten en een aantal vakinhoudelijke mensen. Iedereen heeft zijn of haar eigen beleving over het onderwerp waterongevallenbeheersing. Maar het beeld over de koers waar we naartoe gaan, is globaal hetzelfde. In de beginfase van dit traject zijn we gestart met het opbouwen van een goede basis en verhelderen we de verantwoordelijkheden en taken binnen de waterongevallenbeheersing, zodat landelijk het verschil in opvattingen verdwijnt. Het belangrijkste speerpunt daarbij is draagvlak. Daarna gaan we de ‘hoe’ vraag verder inrichten.

3. Welke belangrijke mijlpalen verwacht je met dit traject te behalen?

Ik vind het ontzettend belangrijk dat er straks draagvlak en begrip is voor dit traject. Als er vanuit de hele organisatie (van management tot de repressieve dienst) draagvlak is, dan hebben we al een hele belangrijke mijlpaal behaald om te komen tot een goede herziene visie. Omdat waterongevallenbeheersing een complex en lastig specialisme is, dat vast zit aan veel wet- en regelgeving, is verduidelijking ook noodzakelijk om dit draagvlak te behalen.

4. Wat gaat het veld (de regio’s) merken van dit traject?


We blijven tijdens het hele traject het veld betrekken. De projectgroep is nog in opbouw maar we willen het onderwerp zo breed mogelijk binnen de Veiligheidsregio’s neerzetten. De komende tijd zullen we zo veel mogelijk onderwerpen gaan delen met het veld en de vakgroepen. Later in het jaar komt bijvoorbeeld de visie aan bod tijdens de themadagen voor duikinstructeurs. We gaan samen bouwen aan kennis en expertise binnen de brandweer in Nederland. Een landelijk kennis en expertisepunt zou daarbij een mogelijkheid kunnen zijn. Hoe we die landelijke expertise kunnen faciliteren, gaan we in dit traject verder onderzoeken.

5. Wat maakt het voor jou een interessant traject?

Ik vind het onderwerp ontzettend interessant. Ik begon mijn brandweercarrière ooit op mijn 21e in regio Haaglanden in de repressieve dienst, daarna ben ik verhuisd naar Groningen waarbij ik al snel een functie in opleiden en oefenen binnen de afdeling vakbekwaamheid vervulde. Daarbij was ik ook brandweerduiker, duikploegleider en duikinstructeur. Zo ben ik binnen de brandweer altijd verbonden gebleven met het onderwerp waterongevallen en vakbekwaamheid. Via die weg ben ik uiteindelijk in de kerngroep  waterongevallenbeheersing gekomen. Door deze verschillende werkervaringen heb ik veel contacten binnen de brandweer in Nederland en het is mooi dat ik deze nu kan gebruiken. 

Het mooiste vind ik om mensen en teams te zien ontwikkelen. Ik zie veel verbetermogelijkheden waar ik graag mee aan de slag ga, het geeft mij voldoening om te investeren in de branche. Om de kennis en expertise op het gebied van waterongevallenbeheersing hoog te houden. Ik ben echt tevreden als bij de Veiligheidsregio’s, over de hele organisatie de besluiten en afwegingen genomen worden die op basis van de herziene visie onderbouwd en toegelicht worden. Een herziene visie die met elkaar is opgezet en waar iedereen achter staat.

Alwin Doorn

Een herziene visie die met elkaar is opgezet en waar iedereen achter staat.

  • Alwin Doorn Alwin Doorn

Reddingen

Grijpreddingen zijn reddingen waarbij het slachtoffer zich dicht bij de kant bevindt, nog boven water (een waterdiepte van max 1,5 meter en het slachtoffer bevindt zich maximaal 15 meter van de kant).

Oppervlaktereddingen zijn reddingen waarbij het slachtoffer zich op een groter wateroppervlak, verder van de kant, maar nog wel boven water bevindt (het slachtoffer bevindt zich meer dan 15 meter van de kant).

Duikreddingen vinden plaats als een slachtoffer zich volledig onder water bevindt.

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen