Werk in uitvoering

Hoe gaat het met de trajecten op de landelijke uitvoeringsagenda brandweerzorg?

  • Nederland
  • 24 juni 2020

Corona houdt ons al maanden in de greep en vraagt om een andere manier van werken en soms om andere prioriteiten. Veel collega’s zijn bijvoorbeeld werkzaam (geweest) voor/bij het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) in Zeist. Of zijn binnen de regio’s ingezet om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Wat betekende de afgelopen periode voor de landelijke Uitvoeringsagenda Brandweerzorg en hoe gaat het met de trajecten? 

Vijf brandende vragen aan Max Krisman, Programmamanager Uitvoeringsagenda Brandweerzorg

 

1. Sinds maart staat de wereld op z’n kop door corona. Wat voor invloed had dit op de trajecten op de uitvoeringsagenda?

Er waren allerlei bijeenkomsten gepland zoals op 26 maart het ‘Kennisevent natuurbrandbeheersing’ en ‘Een andere kijk op vrijwilligheid’. Deze werden geannuleerd. Het was even wennen dat er ook voorlopig geen nieuwe (fysieke) bijeenkomsten gepland kunnen worden. Voor het programma Grootschalig Brandweeroptreden Specialistisch Optreden (GBO-SO) stond dit jaar voor ieder specialisme een bijeenkomst gepland om de deelprojecten op te leveren, kennis en expertise te delen met de regio’s en demonstraties te geven. Op 5 juni zou er een bijeenkomst van het Specialisme Technische Hulpverlening zijn (STH). Dit specialisme was, in samenwerking met Prorail aan het trainen en opleiden om ook bij grootschalige spoorincidenten ingezet te kunnen worden. De bijeenkomst op 5 juni zou dan ook een grote oefening en daarbij een demonstratie hiervan zijn. Dat zou dan ook gelijk de oplevering zijn van dit project. Dit heeft nu vertraging omdat alle oefeningen stopgezet zijn. De bijeenkomsten waren onderdeel van de overdracht aan de regio’s omdat het programma zelf eind dit jaar zou eindigen. Daarnaast zijn er drie trajecten rondom de Omgevingswet: 'Brandweerorganisatie ‘omgevingsrechtproof maken’, ‘Uitvoering plan van ‘digitaal stelsel Omgevingswet’ en ‘Uitwerken visie risicogerichtheid. De nieuwe Omgevingswet zou per 1 januari 2021 in werking treden. Dit is nu met een jaar uitgesteld. Er wordt hard gewerkt om vanuit de verschillende trajecten hier verdere invulling aan te geven.

Voor deze en andere trajecten van de uitvoeringsagenda hebben we gekeken wat de situatie betekent voor de voortgang en dit is verwoord in een voortgangsrapportage voor de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). De algemene lijn in deze voortgangsrapportage is dat alles niet heeft stilgelegen maar dat sommige trajecten wel vertraging oplopen.

2. Wat ging er wel door?

In het begin moest iedereen natuurlijk wennen aan de situatie en veel van ons moesten thuiswerken. Dat vraagt om een andere manier van werken en een andere manier van samenwerken. Projectleiders zijn vaak collega’s uit de verschillende veiligheidsregio’s en zij waren vooral in het begin daarom ook weer gericht op de eigen regio, met alles wat speelt rondom corona. Dat heeft ook invloed op de landelijke Uitvoeringsagenda. Na een tijdje begon het ‘nieuwe normaal’, vond iedereen een beetje zijn of haar weg en weten we elkaar weer te vinden. Digitaal is er heel veel mogelijk en dit gaat ons steeds beter af. Hierdoor konden we ook weer op zoek naar nieuwe collega’s. Er zijn nog een aantal openstaande vacatures en we hebben er ook een paar kunnen vervullen. Hoog op het lijstje stond het traject ‘Doorontwikkeling van de landelijke digitale leeromgeving (ELO)’. We zijn toe aan een nieuwe fase van de digitale leeromgeving. Daar is echt behoefte aan. Zeker nu we allemaal digitaal thuiswerken. Sylvia Peters startte in april als projectleider hiervoor. Ook is er een nieuwe projectleider gestart voor het traject ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’. Ron de Groot neemt sinds 1 juni daarmee het stokje over van Odiel Nolet. Naast dit traject gaat Ron aan de slag met het implementatietraject van Grootschalig Brandweeroptreden (GBO). En Alwin van Doorn is gestart met het traject ‘Herziening visie waterongevallenbeheersing’.

3. Wat speelde er nog meer?

Er zijn verschillende landelijke specialistische teams die onder het programma GBO-SO vallen. Deze teams zijn de afgelopen tijd vaak ingezet. In het voorjaar kampte Nederland met uitzonderlijk veel grote natuurbranden. Meer dan honderd keer rukte de brandweer uit voor de bestrijding van een natuurbrand, waarbij de branden in de Deurnese Peel (VRBZO), natuurgebied De Meinweg (VRLN) en bij Moergestel (VRMWB) er qua grootte en inzet van brandweerpersoneel uit sprongen. Daarbij zijn ook de landelijke adviseurs natuurbrand, de Handcrew en de Fire Bucket Operations (helikopterblussing i.s.m. het ministerie van Defensie) vrijwel onafgebroken ingezet. Bij de branden in de Deurnese Peel en natuurgebied De Meinweg is het team natuurbrandonderzoek (NBO) ingezet om verder onderzoek te doen naar het verloop van de branden.

De STH-teams zijn het afgelopen half jaar ook een aantal keren gealarmeerd en ingezet. Er waren vijf inzetten waaronder een explosie in een woning in Nijmegen en een instorting bij een bedrijfsgebouw in Uden.

In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg start binnenkort een van de landelijke vliegteams van Brandweer Nederland, in gezamenlijkheid met de Sitech Brandweer. Dat betekent dat daarmee het vijfde landelijke team inzetbaar is en dat we in een groot deel van Nederland binnen een uur inzetbaar zijn.

Drones zijn een waardevolle toevoeging voor de brandweer. Dat blijkt ook uit de cijfers van het aantal inzetten van de vier droneteams van afgelopen half jaar. Maar liefst 88 keer werden ze ingezet.

4. Waar liggen nu de uitdagingen?

Voor sommige trajecten zijn we nog op zoek naar projectleiders. Bijvoorbeeld voor het traject ‘Brandveilig leven’. We zoeken daarvoor een projectleider die het stokje van Karin Boersma kan overnemen. We zijn op dit moment nog druk bezig met de werving. Verder loopt alles gewoon door en binnen de lopende trajecten komt er nu weer wat tijd vrij om verder door te pakken.

5. Wat zijn de toekomstplannen?

We onderzoeken volop de mogelijkheden voor de invulling van de bijeenkomsten die voor de rest van het jaar gepland stonden. Afhankelijk van het soort bijeenkomst kijken we naar een passende vorm: een webinar of een ander soort digitale bijeenkomst. Net als iedereen zoeken we nu naar de beste mogelijkheden om alles dit jaar nog plaatst te laten vinden. We onderzoeken daarnaast de alternatieven voor een goede gezamenlijke afronding van het programma GBO-SO, wat past binnen de huidige situatie en ook bij het programma. Er wordt een aantal deelprojecten opgeleverd en dat moet je kunnen vieren. Het is belangrijk om de erkenning en waardering te kunnen geven aan de mensen die zich in het veld daarvoor hebben ingezet. Binnenkort volgt daar meer informatie over via deze website.

Max Krisman

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 
Wist je dat? Wist je dat?

Natuurbranden

  • Voor de bestrijding van de natuurbranden van afgelopen voorjaar werden maar liefst vier Chinook-helikopters met een waterzak van circa 7.500 liter en een Cougar-helikopter met een waterzak van circa 2.500 liter ingezet.
  • In totaal hebben de helikopters in 540 ‘drops’ zon 3,2 miljoen liter water over de branden uitgestort: een ongelofelijke inzet van het brandweer- en defensiepersoneel dat onderdeel uitmaakt van het Fire Bucket Operations-team.
  • De Handcrew is onder meer ingezet in het voor voertuigen ontoegankelijke gebied van de Deurnese Peel. Door het aanleggen van een stoplijn is, in samenwerking met lokale eenheden en het FBO-team, voorkomen dat het hele natuurgebied in vlammen is opgegaan.
  • Ook is door de Handcrew ’s nachts het principe van voorbranden toegepast: vuur met vuur bestrijden. Door vegetatie gecontroleerd af te branden, wordt de brandstof weggehaald waardoor de brand zich niet verder kan uitbreiden.
  • De landelijke adviseurs natuurbrand hebben het lokale commando bij de Deurnese Peel en De Meinweg ondersteund bij de besluitvorming over de brandweerinzet en inzet van specialistische teams. Op hun beurt werden de adviseurs ondersteund door een ad-hoc ingericht landelijk actiecentrum natuurbranden, dat mogelijke scenario’s uitwerkte en -in samenwerking met het LOCC- de schaarste van materieel in kaart bracht.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen