Werk in uitvoering: Het Specialisme Technische Hulpverlening

  • Nederland
  • 22 augustus 2019

Technische Hulpverlening (THV) is naast brandbestrijding, Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) en bestrijding van waterongevallen een van de kerntaken van de brandweer. Voor complexere, niet vaak voorkomende klussen met een grote impact is er het landelijke Specialisme Technische Hulpverlening (STH). Dit specialisme onder het landelijk programma Grootschalig en Specialistisch Optreden Brandweer Nederland (GBO-SO) is een specialisatie van de basisbrandweerzorgtaak technische hulpverlening (THV). Incidenten op dit gebied worden vanuit de basisbrandweerzorg uitgevoerd en opgeschaald. Bij incidenten waar kennis, technieken/of materialen in de basisbrandweerzorg onvoldoende of niet beschikbaar zijn, wordt een STH-team ingezet. Dit team is gespecialiseerd in complexe incidenten zoals instortingen, ontploffingen en spoorincidenten en is gericht op het redden van slachtoffers.

Vijf brandende vragen aan Lean Remmerde, Landelijk coördinator technische hulpverlening.

1. STH begon als het eerste landelijke specialisme onder GBO-SO. Waarom is dit landelijke specialisme opgezet?

Een aantal incidenten komt weinig voor, maar als ze voorkomen hebben ze veel impact. Een voorbeeld van zo’n incident is een instorting van een groot gebouw als gevolg van bijvoorbeeld een explosie. In de oude situatie organiseerde ieder brandweerkorps, of later de veiligheidsregio zelf de voorbereiding op en de aanpak van dergelijke incidenten. Wel was er dezelfde basis qua opleiding maar iedereen stopte veel tijd, energie en geld in middelen die zelden of nooit gebruikt werden. Om het efficiënter en effectiever te organiseren is er besloten om voor incidenten die weinig voorkomen een landelijk specialisme te ontwikkelen. Met als startpunt het Specialisme Technische Hulpverlening (STH). Sinds 2016 zijn er vijf STH-teams operationeel. Deze teams bieden een landelijke dekking en worden ingezet ter ondersteuning van de basisbrandweerzorg.

De kracht van een STH-team is dat de kennis over complexe technische hulpverleningsincidenten nu meer geconcentreerd is bij een aantal brandweercollega’s die daar een goed landelijk afgestemd pakket voor krijgen, denk aan opleidingen en bijscholingen. Doordat deze mensen een hogere inzetfactor hebben (alle landelijke incidenten waarbij ze gealarmeerd worden) hebben zij kennis en expertise kunnen ontwikkelen in de praktijk.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Lean_Remmerder_650x650.jpg

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

Het motiveert om te ervaren dat wat uitgedacht is ook in de praktijk werkt.

2. Het team is sinds 2016 operationeel. Welke belangrijke stappen zijn er gemaakt om dit te bereiken?

Voorafgaand is in kaart gebracht waar een volwaardig STH-team aan moet voldoen; waar heeft het werkveld behoefte aan? Daar kwam uit naar voren dat er vooral behoefte is aan meer expertise en kennis bij instortingen. En daarbij vooral aanvullende kennis en materialen waar de reguliere brandweer in ondersteund kan worden. Bijvoorbeeld zwaar gereedschap of ander soort bepakking. Er is van te voren uitgedacht welke scenario’s een STH-team aan moet kunnen. Vanuit deze scenario’s is bedacht wat de inhoud van de STH-container moest worden.

Om landelijk goede dekking te kunnen bieden in de ondersteuning, is er uitgedacht waar de STH-teams het beste gelokaliseerd konden worden, rekening houdend met een zo optimaal mogelijke opkomsttijd. Er zijn opleidingen ontwikkeld en brandweercollega’s geworven. Landelijk is er expertise verzameld uit de regio’s. Daarnaast hebben het Urban Search And Rescue Team (USAR.NL) en de Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) Duitsland een belangrijke bijdrage in kennis en expertise geleverd bij de totstandkoming van STH.  

3. Waar liggen nog ontwikkelpunten / uitdagingen?

STH is oorspronkelijk ook ontwikkeld om ingezet te worden bij treinincidenten met beknelde slachtoffers. Negen van de tien incidenten hebben te maken met instortingen, daarom lag de eerste jaren de prioriteit bij scenario’s op het gebied van instortingen. Met ingang van dit jaar is er in het bijscholingstraject van STH ook aandacht voor spoor en voorbereiding op spoorincidenten. Daarbij gaan we in 2020 in samenwerking met ProRail praktijktrainingen met spoorthema’s aanbieden.

Het blijft altijd een uitdaging om de omvang van de STH-teams op peil te houden. Door natuurlijke uitstroom worden er jaarlijks nieuwe collega’s geworven en opgeleid. Daarnaast is het belangrijk dat de kennis op niveau blijft, zowel in theorie als praktijk. Om dit voor elkaar te krijgen doorloopt elk teamlid een bijscholingstraject van ongeveer zestig uur per jaar. Ook daarbij werken wij veel samen met USAR.NL, THW-Duitsland en nu dus ook ProRail. De kennis en ervaring die we hebben, proberen we steeds aan te scherpen.

4. Waar ben je trots op als het gaat om STH?

Ik ben trots op het enthousiasme en de gedrevenheid van de teams en de teamleden. We vragen veel van ze, zoals zestig bijscholingsuren per jaar, terwijl de inzetfrequentie zelfs op landelijk niveau laag is (zeventien inzetten verdeeld over vijf teams sinds 2016). En ik ben trots op de kennis en kunde die inmiddels is opgebouwd. Het levert ook resultaten op: STH-teams hebben een bijdrage kunnen leveren aan twee reddingen, waaronder één recent in Nieuwegein. Het motiveert om te ervaren dat wat uitgedacht is ook in de praktijk werkt.

5. Wat moeten we nog echt weten over STH?

We zoeken altijd versterking. Ben je benieuwd of het iets voor jou is, kijk dan eens op de pagina van Specialisme Technische Hulpverlening, of loop langs bij een steunpunt bij jou in de buurt.

Specialisme Technische Hulpverlening

STH is het eerste landelijke specialisme dat is ontwikkeld. STH maakt onderdeel uit van het Programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland (GBO-SO). Op basis van risico en dekking heeft de Raad van Brandweercommandanten ervoor gekozen om dit landelijke specialisme uit te laten voeren door vijf regio’s, verdeeld over het land. In totaal zijn circa 140 brandweercollega’s getraind en opgeleid om 7 dagen per week, 24 uur per dag landelijke dekking te garanderen.

Een STH-team bestaat uit negen personen. Eén daarvan is de teamleider; deze heeft een opkomsttijd van maximaal 75 minuten. Het team zelf heeft een uitruktijd van 30 minuten en is binnen 90 minuten ter plaatse. Er worden altijd twee teams gealarmeerd voor een incident.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Specialisme Technische Hulpverlening

Werken op locaties waar instortingsgevaar dreigt, vraagt veel kennis en expertise. Bouwtechnisch inzicht, een analytisch vermogen en oplossingsgericht werken zijn belangrijke vaardigheden. Daar worden onze collega’s van STH speciaal op getraind. 

STH-teams-bij-ondertekening.jpg

Delen