Brandonderzoekers onderzoeken nu ook incidenten met alternatief aangedreven voertuigen (AAV)

Proeftuinen Verbreding brandonderzoek: AAV

  • Nederland
  • 11 februari 2021

Proeftuin Verbreding naar incidentonderzoek van start

In 2020 bestond brandonderzoek tien jaar. Nu is het tijd om nog sterker de samenwerking met elkaar op te zoeken. Er ligt op dit moment een landelijke visie brandonderzoek. Om te voorkomen dat het een papieren visie blijft, zijn er zes proeftuinen ingericht om de visie te vertalen naar de praktijk.

In een serie interviews brengen we de proeftuinen onder de aandacht. Vandaag een interview met Folkert  van der Ploeg (brandonderzoeker in de regio Twente) en Tom Hessels (onderzoeker bij het IFV) over het project Incidenten alternatief aangedreven voertuigen binnen de proeftuin ‘Verbreding naar incidentonderzoek’.

1. Waarom een proeftuin Verbreding brandonderzoek?

‘Wij willen als brandonderzoeker altijd leren van incidenten. De ervaring die wij de afgelopen tien jaar hebben opgedaan kunnen we goed inzetten bij andere typen incidenten. Denk bijvoorbeeld aan een auto die tegen een boom botst maar waarbij geen brand is ontstaan’, vertelt Folkert. ‘We willen graag weten hoe vaak zo’n incident voorkomt, wat de oorzaak was, wat de procedures zijn en of deze werken en wat het handelingsperspectief is. Er zijn zoveel meer incidenten om van te leren.’

2. Met wie werk je samen

Het project AAV is begonnen als pilot in district Oost 5. Al snel werd de samenwerking gezocht met VR Brabant-Zuidoost omdat zij bezig waren met een database AAV.  Ook zochten we samenwerking met het IFV vanwege de relatie met de database brandonderzoek en omdat het IFV de bevindingen kan verwerken in nieuwe les- en leerstof. Zo werd onder andere Tom Hessels betrokken: ‘Er bestaat vanuit brandonderzoek al een mooie database om brandincidenten te registreren en nu kunnen we de krachten bundelen. Het project AAV maakt dus eigenlijk deel uit van twee proeftuinen: Verbreding brandonderzoek én Database brandonderzoek.’

Externe partijen
‘We werken samen met de werkgroep Veiligheid van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Zij hebben meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst. Ook werken we samen met de STAR-ongevallendatabase van verkeerskundig ICT-bureau VIA, dat namens de verzekeraars en de politie data van verkeersongevallen bijhoudt.  Zo krijgen we alle ongevallen waar de brandweer bij aanwezig is geweest boven tafel. Van blikschade tot total-loss’, vertelt Tom. ‘Zodra een incident AAV bekend is, dan belt een stagiaire met de brandonderzoeker en biedt aan om de onderzoeker te ondersteunen bij de uitvraag. Maar een regio mag dit ook allemaal zelf doen. Op die manier kunnen we de onderzoeker ontlasten en hopen we meer data te kunnen verzamelen.’

3.Wat is de planning?

‘Het project is gestart op 1 januari 2021. De precieze einddatum van het project weten we nog niet’ vertelt Tom, ‘maar we hebben hiervoor minstens enkele jaren uitgetrokken. We willen genoeg incidenten onderzoeken om een goede jaarrapportages te maken met inzicht en duiding van de lessen die we trekken, zoals ook bij fatale woningbranden al gebeurt.’

4. Wanneer is voor jullie het project geslaagd?

‘Het project is geslaagd als incidentonderzoek AAV onderdeel geworden is van het reguliere onderzoek’, vertelt Folkert. ‘Net als bij brandonderzoek hopen we dat mensen goed tussen de oren krijgen waar ze op moeten letten als ze naar een incident gaan. Door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen weten brandweermensen nu beter waar ze op moeten letten, kunnen ze beter aangeven wat ze tijdens een inzet tegenkomen en waar ze vragen over hebben; of het nu om rookmelders, open ramen of een doorgeknipte hoogspanningskabel in een auto gaat, dat maakt niet uit. ‘We hopen ook echt inzicht te verschaffen in de incidenten en het geleerde te verwerken in procedures en handelingsperspectieven’, vult Tom aan. ‘Het is een mooie manier om kenniscirkels rond te maken. We doen onderzoek, daar komt handelingsperspectief uit, daarmee werken we aan vakbekwaamheid. Daarna gaan de brand/incidentonderzoekers valideren of de les- en leerstof  klopt. Als het nieuwe handelingsperspectief niet werkt, dan gaan we opnieuw onderzoeken en gaat het opnieuw de kenniscirkel in.’

5. Wil je nog een oproep doen aan de brandweercollega’s?

‘Jazeker!’ roept Tom enthousiast. Ik wil alle collega’s die betrokken zijn geweest bij een incident met een alternatief aangedreven voertuig oproepen dit te melden. Denk niet: dit is vast al bekend. We horen het liever tien keer te vaak dan één keer te weinig. Trek aan de bel en meld het.’
‘Dit is een mooie start van incidentonderzoek bij de brandweer’, zegt Folkert. In Rotterdam is incidentonderzoek al heel gewoon. We hopen dat brandonderzoekers in andere regio’s ook de ruimte krijgen  om aan incidentonderzoek te doen,  zeker in het kader van de energietransitiie is het goed om te leren van incidenten om onze brandweermensen te kunnen wijzen op de gevaren die  kunnen ontstaan,  of het nu om elektrische auto’s, zonnepanelen of  batterijen gaat, van incidenten kun je altijd leren.’

Wil jij een incident met een alternatief aangedreven voertuig melden? Stuur dan een mail naar Tom Hessels: tom.hessels@ifv.nl

Meer informatie over de proeftuinen vind je op de site van Brandweer Nederland.

Meer informatie over de database van het IFV vind je op de website van het IFV.

Foto's rechts: Eerste foto: Tom Hessels, onderzoeker IFV en tweede Foto: Folkert van der Ploeg, brandonderzoeker regio Twente.

 

Tom Hessels
Folkert Van Der Ploeg (1)

Praatplaat

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Brandonderzoek

We doen onderzoek zodat we brand zo goed mogelijk kunnen bestrijden én voorkomen.

Brandonderzoek-1.jpg

Delen