Proeftuin Leren van brandonderzoek van start

  • Nederland
  • 25 februari 2021

In 2020 bestond brandonderzoek tien jaar. Nu is het tijd om nog sterker de samenwerking met elkaar op te zoeken. Er ligt op dit moment een landelijke visie brandonderzoek. Om te voorkomen dat het een papieren visie blijft, zijn er zes proeftuinen ingericht om de visie te vertalen naar de praktijk.

In een serie interviews brengen we de proeftuinen onder de aandacht. Vandaag een interview met Hans Nederhoff, aanvoerder van de proeftuin en brandonderzoeker in de Veiligheidsregio Utrecht, over het belang van het leren van brandonderzoek.

1. Waarom een proeftuin Leren van brandonderzoek?

Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren. Waarom dan toch nog een proeftuin Leren van brandonderzoek? ‘De proeftuin komt voor onze regio als een welkom geschenk. We verzamelen heel veel data en leren veel lessen en delen die ook binnen de brandweerposten en Risicobeheersing. Maar we willen ook graag dat het bij een veel grotere groep bekend wordt, zodat wij er allemaal van kunnen leren. En niet alleen binnen de regio, maar ook in het hele land’, vertelt Hans.

Toolbox
Niet het onderzoeken zelf maar het structureel verspreiden van de opgedane kennis blijkt voor veel regio’s lastig. Hans: ‘Er zijn in het land goede voorbeelden te vinden van hoe het leren van brandonderzoek is aangepakt, maar die zijn niet altijd bekend bij andere regio’s waardoor zij het wiel opnieuw gaan uitvinden. Daarom willen we graag een toolbox maken met voorbeelden, ideeën en formats om te laten zien hoe je de kennis kunt delen. We zien dat iedereen op zijn eigen manier leert. De een wil graag een video of een presentatie, de ander wil juist een rapport of een infographic. Daarom willen we een mix van oplossingen aanbieden’, die passen in de gedachte van blended learning.'

2. Met wie werk je samen?

Een van de speerpunten van deze proeftuin is de samenwerking met kennisregisseurs te intensiveren. ‘In de werkgroep zitten dan ook kennisregisseurs en brandonderzoekers, maar ook collega’s van repressie en risicobeheersing, zodat we kennis aan tafel hebben die de samenwerking tussen alle betrokkenen kan versterken’, licht Hans toe.

3. Wat is de planning?

Op 23 februari 2021 is de eerste bijeenkomst met de werkgroep Leren van brandonderzoek. Wat kunnen we verwachten? ‘Dit jaar verschijnt in samenwerking met het IFV een nieuw casuïstiekboek met lessen uit brandonderzoek en we maken een begin met het vullen van de toolbox. We hopen dat we eind 2022 een goed gevulde toolbox hebben en dat dan ook de samenwerking met de kennisregisseurs is verstevigd.’

4. Wanneer is voor de werkgroep het project geslaagd?

Voor de werkgroep is de proeftuin geslaagd wanneer de lessen uit brandonderzoek altijd worden gedeeld. ‘Rapporten zijn nu soms maar in kleine kring bekend, maar ze horen in de hele organisatie terecht te komen, en zeker bij de collega’s van Repressie en Risicobeheersing. Een tweede succesfactor is de versterking van de samenwerking met Kennisregie en Vakbekwaamheid. Het doel is dat de kennis wordt gebruikt bij het oefenen en wordt opgenomen in de les- en leerstof. En niet alleen binnen de regio, maar ook landelijk.’

5. Wil je nog een oproep doen aan de brandweercollega’s?

‘We zijn altijd op zoek naar goede casussen om van te leren’, zegt Hans. ‘Er zijn genoeg interessante onderzoeksrapporten, maar die zijn heel uitgebreid. We hopen dus dat er mensen zijn die een casus willen beschrijven en willen delen. Dat hoeft geen lang verhaal te zijn. Een korte beschrijving en een foto zijn al genoeg. Op dit moment hebben we nog geen vast format dat we aan kunnen bieden, daar wordt aan gewerkt in deze proeftuin. Maar mensen kunnen wel inspiratie opdoen door te kijken naar eerdere casussen. Die vind je op de website van Brandweer Nederland. 

Heb jij een casus om van te leren? Stuur die dan naar: lerenvanbrandonderzoek@groups.ifv.nl

Meer informatie over de proeftuinen vind je op de website van Brandweer Nederland.

Hans Nederhoff (1)
Brandonderzoek

Praatplaat

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Brandonderzoek

We doen onderzoek zodat we brand zo goed mogelijk kunnen bestrijden én voorkomen.

Brandonderzoek-1.jpg

Delen