Werk in uitvoering

Het omgevingswetspel

  • Nederland
  • 12 maart 2020

De verhouding tussen de overheid en de samenleving verandert op verschillende terreinen. De nieuwe Omgevingswetgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Welke veranderingen zijn er als de Omgevingswet per 1 januari 2021 intreedt? En wat voor invloed hebben deze veranderingen op onze (dagelijkse) werkzaamheden? Om dit samen te ontdekken, is er vanuit het traject Omgevingsrecht het ‘Omgevingswetspel’ ontwikkeld.

Vijf brandende vragen aan Marijke Besselink, Landelijk Coördinator Omgevingsrecht:

1. Wat is het omgevingswetspel?

Met het Omgevingswetspel kan de veiligheidsregio samen met haar ketenpartners, bestuurders en/of interne collega's aan de hand van fictieve casussen ervaren op welke manier de Omgevingswet invloed heeft op ieders taak, rol en onderlinge contacten. Bijvoorbeeld wanneer in een gemeente bouw- of ontwikkelplannen worden geïnitieerd. Hoe kunnen we dan vanuit de brandweer onze rol pakken en advies geven over belangrijke aspecten zoals veiligheid, brandveiligheid en bluswatervoorziening? Het is een bordspel waarbij je niet alleen in discussie met elkaar gaat. Aan de hand van vragen die spelenderwijs aan bod komen, word je uitgedaagd om bijvoorbeeld in de casus rekening te houden met innovaties zoals energietransitie.

Het spel speel je in vier teams van maximaal vier mensen die aan de slag gaan onder begeleiding van een spelleider. De spelleider houdt het overzicht, let op de tijd en grijpt in als een discussie te lang duurt of te heftig wordt. De deelnemers worden uitgedaagd om de casus vanuit verschillende zienswijzen en rollen te bekijken. Bijvoorbeeld in de rol van een gemeente, de directie van de veiligheidsregio of de projectontwikkelaar. Het team dat het beste samenwerkt, wint.

2. Voor wie is het omgevingswetspel?

De omgevingswet heeft invloed op ons allemaal. Het is daarom goed dat het door zo veel mogelijk collega’s die bij de veiligheidsregio’s werken, gespeeld wordt. Dan denk ik aan verschillende functies binnen alle lagen van de organisatie. Ook als je nog niet zo veel weet over de omgevingswet kun je meespelen.  Maar het is goed om juist ook met ketenpartners om te tafel te gaan zitten zodat je zicht krijgt op elkaars invalshoeken en zienswijzen als het gaat om de omgevingswet.

Marijke Besselink

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

3. Wat wil je bereiken met het omgevingswetspel?

Tot nu toe is de informatie rondom de omgevingswet allemaal heel theoretisch en is het voor veel mensen nog niet zo duidelijk wat het allemaal gaat betekenen. Dit is jammer omdat juist met de nieuwe omgevingswet het heel belangrijk is om de samenwerking op te zoeken. Met het omgevingswetspel wil ik bereiken dat mensen met elkaar in gesprek gaan over de Omgevingswet, op een leuke interactieve manier. Er is niks goed, er is niks fout. Het gaat erom dat je aan de hand van praktijksituaties kunt ervaren en oefenen wat de omgevingswet kan betekenen. Het spel maakt het wat laagdrempeliger om over dit onderwerp in gesprek te gaan.  

4. Wat gaan de regio’s de komende tijd merken?

We gaan het spel eerst met een aantal spelleiders uit het land het spelen. Ik heb dan ook actief binnen mijn netwerk opgeroepen om binnen de eigen regio’s op zoek te gaan naar geschikte spelleiders. Deze spelleiders gaan we opleiden zodat zij het spel binnen de eigen regio kunnen gaan spelen. Er zijn zes spellen beschikbaar die regio’s kunnen lenen. Mochten ze zelf een spel willen aanschaffen dan kan dit ook. De regio’s merken dus als het goed is dat er binnenkort spelleiders zijn die het omgevingswetspel willen gaan spelen.

5. Wanneer is het spel voor jou een succes?

Het zou heel erg mooi zijn als zo veel mogelijk regio’s het spel gaan spelen en dat er verdeeld over het land overal spelleiders worden opgeleid die met enthousiasme met dit spel aan de gang gaan. En natuurlijk dat zo veel mogelijk collega’s binnen de veiligheidsregio’s en de ketenpartners door middel van het spel met elkaar in gesprek gaan over de Omgevingswet.


Meer informatie

Wil je meer informatie over het omgevingswetspel en/of de mogelijkheden om spelleider te worden binnen jouw regio? Neem dan contact op met Marijke Besselink: marijke.besselink@ifv.nl.

Marijke Besselink en Guus Welter, projectleider digitaal stelsel Omgevingswet vertelden al eerder in deze rubriek over de komst van de nieuwe Omgevingswet, wat er gaat veranderen en hoe we positie kunnen kiezen in dit nieuwe speelveld. Lees meer.

Meer informatie vind je ook op onze pagina over de Omgevingswet, daar zijn nu ook nieuwe ontwikkelingen en stukken te lezen.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen