Werk in uitvoering: Het landelijk specialisme Logistiek en Ondersteuning

  • Nederland
  • 05 december 2019

Bij grootschalige en complexe incidenten is het efficiënter en effectiever om op landelijk niveau meer en beter samen te werken. Onder het programma GBO-SO zijn er daarom vier specialismen die we landelijk kunnen inzetten als er speciale kennis, materieel of specialistische teams ter ondersteuning nodig zijn. Het landelijk specialisme Logistiek & Ondersteuning (L&O) is een van deze vier specialismen en richt zich op landelijke logistieke samenwerking.
Karsten Sebastian, Landelijk Coördinator L&O neemt sinds kort het stokje over van Bryan Visser (voormalig Projectleider L&O).

Vijf brandende vragen aan Karsten Sebastian:

1. Waarom is L&O een landelijk specialisme?

L&O is een complex werkgebied en het is vaak een containerbegrip. De meeste mensen denken bij logistiek aan het vervoeren en de productie van materialen. Dat blijkt ook uit de definitie van logistiek ‘de juiste dingen, op de juiste tijd, plaats, in de juiste hoeveelheid tegen minimale kosten’. In essentie klopt het, maar het is niet één op één te vertalen naar het werkveld van de brandweer. Het specialisme L&O is minder gericht op materieel en materiaal maar meer op het delen van kennis en informatie. Een mooi voorbeeld van een landelijk product waarmee we dat doen is de logistieke databank. Hiermee maken we inzichtelijk welk materieel en welke middelen er landelijk beschikbaar zijn. Zo kunnen we dit ook beter beheren, onderhouden en inzetten.

L&O organiseert en structureert een logistieke behoefte in het geval van grote inzetten van de brandweer daar waar het efficiënter is om zaken landelijk en niet regio-specifiek te coördineren. Zoals het opzetten van een landelijk netwerk van logistieke specialisten uit het veld, het opleiden van de PC Log, het effectief inzetten van drones en het slimmer organiseren van logistieke overeenkomsten. Kort gezegd richt het specialisme L&O zich op het slimmer inrichten van de landelijke logistieke organisatie. Daar waar nodig en waar kansen liggen. Het doel is om landelijk dezelfde logistieke taal te spreken en samenwerkingsverbanden op te zoeken met partners zoals de Nationale Politie, IFV, NRV, Rijkswaterstaat en Defensie.

2. Jij hebt het stokje van Bryan Visser overgenomen, vanaf waar pak jij het op?

Bryan heeft binnen de projectorganisatie al heel veel stappen gezet. Hij heeft de deelprojecten vormgegeven en mooie resultaten behaald. Zoals ik het zie, staan we nu op het kantelpunt om van een projectorganisatie naar beheer te gaan. Ik ben aangesteld als landelijk coördinator om de logistieke organisatie vorm te geven binnen de bestaande beheerorganisatie. Een logistieke organisatie die een aanvulling is en een meerwaarde heeft voor het veld. Op dit moment wordt nog een aantal deelprojecten geïmplementeerd en/of afgerond. Zoals het project logistieke databank en verbinding verzekerd.

3. Waar ligt nu de grootste uitdaging voor jou?

Mijn grootste uitdaging ligt bij het verbinden van de juiste mensen aan de juiste vraagstukken. Welke logistieke behoeftes liggen er nog bij de regio’s en hoe kunnen we deze thema’s onderbrengen in de verschillende deelprojecten. Daarom ben ik begonnen met het bouwen van een logistieke netwerkorganisatie. Zo is er net een landelijke netwerkdag voor de databank geweest. Zestien van de vijfentwintig regio’s waren daarbij aanwezig om na te denken over belangrijke vragen. Waar staan we nu? Waar ligt de meerwaarde van de databank? Wat kunnen de regio’s verwachten van de beheerorganisatie? We hebben tijdens de netwerkdag laten zien waar input nodig is van de regio’s en hoe wij ze kunnen helpen. Want uiteindelijk wordt het specialisme Logistiek en Ondersteuning gevormd door het veld.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Karsten-Sebastian_650px.jpg

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

Logistiek zorgt ervoor dat alles kan doorgaan en het staat nooit stil.

  • Karsten Sebastian Karsten Sebastian

4. Waarom is het onderwerp L&O voor jou interessant?

Ik heb altijd al wat met het thema logistiek en vervoer gehad. Bij Veiligheidsregio Haaglanden ben ik regionaal teamleider logistiek geweest en daar heb ik een regionale logistieke organisatie vormgegeven en geïmplementeerd. Logistiek zorgt ervoor dat alles kan doorgaan en het staat nooit stil. Ik kan zelf ook niet stilzitten, misschien past het daarom zo goed bij mij. Ik ben graag een verbindende factor en de spin in het web.

5. Wat gaan de regio’s de komende tijd van logistiek en ondersteuning merken?

Het thema logistiek en ondersteuning is en blijft in ontwikkeling. Het is mijn taak als landelijk coördinator om het dossier dynamisch te houden, samen met mijn collega’s in het land en binnen het IFV. Dit willen we realiseren door onder meer volgend jaar een landelijke logistieke dag te organiseren. Daar gaan we in gesprek met logistieke afgevaardigden vanuit de regio’s en andere partners om logistiek vanuit verschillende hoeken te bekijken. Daarbij kijken we waar we nu staan en waar nog winst te behalen is. Waar we nog tegenaan lopen en wat we kunnen leren van andere organisaties. Samen bepalen we of er nog andere niet eerder benoemde behoeftes zijn en bekijken hoe we die kunnen onderbrengen in het specialisme Logistiek en Ondersteuning. We gaan dus actief contact zoeken met de regio’s en de focus leggen op het ontwikkelen en positioneren van de netwerkorganisatie logistiek en ondersteuning.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen