Werk in uitvoering: Grootschalig brandweeroptreden (GBO)

  • Nederland
  • 24 oktober 2019

De basis brandweerzorg is in iedere veiligheidsregio goed geregeld. Maar sommige incidenten zijn zo groot dat een individuele regio dit niet alleen aankan. En incidenten houden natuurlijk niet op bij regio- en landgrenzen. Daarom is interregionale samenwerking belangrijk. Dit doen we door middel van Grootschalig Brandweeroptreden (GBO). Een uniforme werkwijze bij de verschillende veiligheidsregio’s is hierbij onmisbaar. Daarom hebben alle regio’s meegedacht en meegewerkt aan de visie GBO 2.0. en de implementatie hiervan verloopt bij de regio’s bijzonder goed.

Vijf brandende vragen aan Gerbrand Jonker, projectleider GBO

1. Waarom is er een nieuwe visie voor GBO?

De eerste visie van GBO was heel beschrijvend. Er stond precies in hoe alles uitgevoerd moet worden om te voldoen aan de werkwijze van GBO. Eind 2017 is een enquête gehouden onder de regio’s om er zo achter te komen hoe het met de implementatie van deze visie stond. Het bleek dat er in vijf van de vijfentwintig regio’s GBO echt geïmplementeerd was. Er was dus nog veel te winnen op dit gebied. Begin 2018 begon ik aan mijn regiefunctie. De eerste stap was toen het opstellen van een visie GBO 2.0. Deze visie is output-gericht. Hiermee wordt bedoeld dat het meer over het resultaat gaat, dan de manier waarop. Want alle regio’s verschillen niet alleen qua risicoprofiel maar ook in wijze van optreden en organisatie. Zoals bijvoorbeeld hoeveel piketten er beschikbaar zijn om alle functies binnen GBO te vervullen. Met de visie 2.0 hebben we meer oog voor die verschillen en geven we ruimte. Wat ze moeten leveren, dat zijn wel harde eisen. Vanuit het project GBO vervullen we een regierol bij de implementatie en het is uiteindelijk aan de regio’s hoe ze het implementeren. Het is heel mooi om te zien dat eind 2019 al 19 van de 25 regio’s GBO hebben geïmplementeerd!

2. Welke belangrijkste stappen zijn er al gezet sinds je begon aan je regiefunctie tot nu?

Tijdens vaststellen van de visie 2.0 en ook daarna liep de implementatie al in een stroomversnelling door. Vanuit GBO zijn we het land in gegaan om in gesprek te gaan met onder meer medewerkers van Incidentbestrijding (IB) en Operationele Voorbereiding (OV). Om te bespreken wat de visie 2.0 is, welke kant we daarmee opgaan en wat er nog nodig is. Vanuit het project GBO zijn we een vraagbaak en we hebben ook een verbindende rol. Wat er in één regio bedacht is, kan een andere regio weer mooi gebruiken. Door deze regio’s met elkaar in contact te brengen versterk je de landelijke samenwerking.

Er kwamen steeds meer vragen uit het land, over GBO maar ook over de specialismen (Specialistisch Optreden (SO). Het programmateam van Grootschalig Specialistisch Brandweeroptreden (GBO-SO) is een mooi instrument om al deze vragen te beantwoorden. Daarnaast kan er ook echt wat met de vragen en input vanuit verschillende regio’s gedaan worden. Daarom gaan we met het hele team het land in om in gesprek te gaan. Zo hebben we op de eRICbeurs gestaan, hebben we een seminar in Papendal gehouden en we staan ieder jaar op het brandweerevent. En we maken dit jaar ook een tour door het land met de ROOD-shows. In ieder district bezoeken we twee locaties en gaan we met  operationeel leidinggevenden in gesprek. Dit wordt erg gewaardeerd.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Gebrand-Jonker_650x650.jpg

Ik ben echt trots op wat we met z’n allen voor elkaar hebben gekregen.

  • Gerbrand Jonker Gerbrand Jonker

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

Grootschalig brandweeroptreden

Er is sprake van een grootschalig brandweeroptreden als er tijdens een incident vier of meer tankautospuiten/basiseenheden en/of een specialistisch peloton zijn gealarmeerd.

3. Welke belangrijke stappen moeten er nog gezet worden en wat gaan de regio’s de komende tijd merken

Ik verwacht dat volgend jaar alle 25 regio’s GBO geïmplementeerd hebben. Dat is echt super mooi. En uiteindelijk moeten alle systemen van de meldkamers in Nederland aangepast zijn, zodat GBO ook daar geïntegreerd is.

We zijn nu bezig met een uitvraag bij de regio’s om te kijken wat er op het gebied van GBO nodig is, hoeveel er geoefend wordt, waar iedereen nog tegenaan loopt en hoe we daarbij kunnen helpen. Er wordt gekeken naar hoe we de visie GBO 2.0 in een goed vakbekwaamheidsprogramma kunnen gieten. Zodat iedereen bekend is en blijft met de nieuwe visie en werkwijze. Het is belangrijk dat richting de toekomst GBO belegd blijft binnen Brandweer Nederland en het IFV. Dat er een passend vervolg komt na het implementatietraject zodat GBO goed geborgd wordt.

4. Waar ligt nog de grootste uitdaging bij de implementatie

Ik ben ervan overtuigd dat het systeem dat we nu bedacht hebben werkt. Er zijn 300 GBO inzetten per jaar. De kans per individuele (H)OvD-er is niet zo groot om jaarlijks een GBO-inzet te hebben. De grootste uitdaging na de implementatie is daarom het bijhouden van kennis en vaardigheden. Een goed vakbekwaamheidsprogramma waarbij regelmatig geoefend wordt is dan ook onmisbaar. Het zou goed zijn dat het bij een opschaling vanzelfsprekend is wat de rol, functie en verantwoordelijkheid van iedereen binnen een GBO-peloton is. Dat voorkomt chaos bij het opschalen bij grootschalige incidenten en zorgt voor een snellere opkomsttijd en een efficiëntere bestrijding. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn dat je als het ware iemand wakker kan maken met de vraag: wat is een peloton 900 en dat diegene zonder twijfel roept: een logistiek peloton!

5. Waar ben je trots op en wanneer ben je tevreden?

Ik ben echt trots op wat we met z’n allen voor elkaar hebben gekregen. In een half jaar tijd is er een nieuwe visie neergezet en zijn alle regio’s goed bezig met de implementatie. Ik ben trots op de regio’s die de juiste stappen gezet hebben, hier zit heel veel werk in. Daarnaast is het mooi om te zien dat veiligheidsregio’s elkaar steeds meer opzoeken en dat er op districtsniveau wordt samengewerkt. De zin ‘Ja maar bij ons’, hoor ik nu steeds minder. Regio’s maken steeds meer gebruik van elkaars best practices.

GBO-SO

Soms zijn incidenten zo complex dat er speciale kennis en materieel nodig is. Daarvoor zijn er specialistische teams. Samen werken we aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

GBO-jaaroverzicht-2016-1.jpg

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen