Werk in uitvoering

Traject ‘Doorontwikkeling elektronische leeromgeving’ van start

  • Nederland
  • 04 juni 2020

De Elektronische Leeromgeving (ELO) van het IFV wordt veel gebruikt door de brandweer. In opdracht van de programmaraad ‘Vakbekwaamheid’ en de vakgroep ‘Vakbekwaamheid en Kennis’ is deze leeromgeving vorig jaar geëvalueerd. Daaruit bleek dat het in behoefte voorziet maar dat er verbeterpunten liggen op onder andere gebruiksvriendelijkheid en navigatie.

In april startte Sylvia Peters met het traject ‘Doorontwikkeling landelijke digitale leeromgeving’ dat valt onder het programma ‘Vakmanschap in Balans’ (voorheen Vakbekwaamheid). Met als einddoel de kwaliteit van het online leren te verbeteren, zowel op technisch als organisatorisch vlak.

Vijf brandende vragen aan Sylvia Peters, Projectleider ‘Doorontwikkeling landelijke digitale leeromgeving’

1. Kun je kort uitleggen wat het traject ‘Doorontwikkeling landelijke digitale leeromgeving inhoudt?

Kortgezegd en samengevat: met dit traject gaan we in anderhalf jaar toewerken naar een ELO 2.0. De huidige ELO is de afgelopen jaren uitgebreid wat betreft inhoud, gebruikers en toepassingen. Hiermee wordt al heel vernieuwend gewerkt. Na een aantal jaren, is er nu een mooi moment om daarmee verder te gaan. Dat heeft ook te maken met de aanbesteding van de ELO die er aankomt. Daarmee gaan we naar een omgeving die gebruiksvriendelijker en innovatiever is. Daarnaast is er een aantal knelpunten die we gaan oplossen. Zo willen we de komende periode de rollen en structuren binnen de brandweer verhelderen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) en inzetten op onderlinge samenwerking en uitwisseling. Kortom, de komende periode tot de aanbesteding is er een hoop te doen.

2. Waar ga je de komende tijd als eerste mee aan de slag?

In aanvulling op de evaluatie ben ik momenteel met het veld in gesprek om de wensen en behoeften rondom de ELO te inventariseren. Denk daarbij aan gesprekken met hoofden van vakbekwaamheid, functioneel beheerders in de regio, maar ook landelijk, de verschillende netwerken en de gebruikers van de ELO. Dit binnen de veiligheidsregio’s en dus de brandweer, het IFV en externe partijen. De uitkomsten van deze gesprekken neem ik mee om tot een voorstel te komen om (indien nodig) een nieuwe structuur te kunnen neerzetten of de huidige structuur te kunnen herijken.

Een ander onderwerp dat ik op korte termijn wil aanpakken, is het versterken van de samenwerking. Dat houdt in dat ik de netwerken en gebruikersgroepen die er nu zijn tegen het licht wil houden en wil kijken of dat nu goed functioneert of waar verbeterpunten liggen.

Een van de dingen die ik tijdens de gesprekken die ik al gevoerd heb tegenkom, is dat er interessante content in een regio wordt ontwikkeld die dan niet beschikbaar komt in de andere regio’s. Die uitwisseling wil ik versterken en stimuleren. En ik wil kijken wat er landelijk of via het IFV nog beter opgezet kan worden, gebruikmakend van de expertise in de regio’s.

3. Je bent net van start gegaan, midden in de coronatijd. Waarom is dit traject volgens jou nu juist belangrijk?

Juist nu in deze crisisperiode is het belangrijk om snel actuele informatie beschikbaar te stellen. Ik merk ook al dat mensen nu gemakkelijker deelnemen aan webinars en online overleggen. Daarnaast geldt op dit moment voor veel mensen dat er door het thuiswerken meer tijd is om de lessen te volgen en het is goed om dit te stimuleren. We zien in deze tijd allerlei applicaties voor bijvoorbeeld Webinars opkomen die een enorm hulpmiddel kunnen zijn voor de opleidingen binnen de ELO.

4. Waar ligt de grootste uitdaging in dit traject?

De grootste uitdaging is om de samenwerking tussen de verschillende groepen te versterken. Dat kan vooral als de structuren waarbinnen wordt gewerkt, verhelderd zijn. En draagvlak, je kunt wel op papier een plaatje bedenken voor het ideale eindproduct, maar het is belangrijk dat iedereen daar ook achter staat. Zodat we met de neus dezelfde kant op naar een online platform gaan dat gebruiksvriendelijker en uitdagender is.

5. Wanneer ben jij persoonlijk tevreden over het traject?

Als we het hele proces naar een vernieuwde ELO gestroomlijnd kunnen laten verlopen. Dat in de weg naar deze ELO 2.0 alle structuren verhelderd zijn en dat we een visie hebben ontwikkeld waarmee we weten wat we precies willen en we ook de inrichting van de organisatie hebben verduidelijkt. Dit hele traject is eigenlijk de voorbereiding op een grootser proces: het omzetten van de huidige ELO structuur in misschien wel een nieuwe omgeving of een andere inrichting van de huidige omgeving. Uiteindelijk hoop ik dat we met een duidelijke infrastructuur en samenwerking, niet alleen het aantal gebruikers kunnen vergroten, maar ook de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het mooie onderwijs!

Sylvia Peters 650Px

Met z’n allen naar een online platform dat gebruiks-vriendelijker en uitdagender is

  • Sylvia Peters Sylvia Peters

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen