‘Overal binnen een uur een drone in de lucht’

Werk in uitvoering: drones (Logistiek en Ondersteuning)

  • Nederland
  • 11 juli 2019

Het is van groot belang om materieel snel op de plek krijgen en manschappen te bevoorraden en af te lossen. Dat vraagt om logistieke samenwerking. Daarom ontwikkelen we het specialisme Logistiek & Ondersteuning als onderdeel van Grootschalig en Specialistisch Brandweeroptreden (GBO-SO). Een van de speerpunten van het specialisme Logistiek & Ondersteuning is drones. Drones kunnen de brandweer helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden.

In 2013 begonnen de veiligheidsregio’s Twente en Midden- en West-Brabant met het verkennen van de mogelijkheden rondom drones bij de brandweer en in 2015 startte een pilot en het project ‘Vliegen met drones Brandweer Nederland’. Inmiddels is de pilot succesvol afgerond en zijn er veel mooie stappen gezet naar het uiteindelijke doel: een landelijke vliegorganisatie voor Brandweer Nederland.

Vijf brandende vragen aan Mark Bokdam, Kwartiermaker project ‘Vliegen met drones Brandweer Nederland’:

1. Waarom zijn drones een belangrijk speerpunt van het specialisme Logistiek en ondersteuning bij GBO-SO?

Een drone levert een schat aan informatie op over een incident. Vanuit de lucht kunnen we veel zien. Zo kunnen we nu met de ‘Sniffer’drone door de rookwolken vliegen en stoffen die vrijkomen tijdens brand meten. Dit is waardevolle informatie voor bijvoorbeeld het meetplan. Op basis daarvan kan je in een woonwijk bijvoorbeeld heel snel uitsluiten of de lucht gevaarlijk is of niet. We kunnen de drone ook inzetten om brandonderzoekers te helpen bij het vinden van de oorzaak van de brand. Een drone is inzetbaar voor het opsporen, bestrijden en monitoren van branden. Kortom, de mogelijkheden zijn oneindig en het is zeker een waardevolle toevoeging als het gaat om landelijke logistiek en ondersteuning bij incidenten. Als een drone beroepsmatig wordt ingezet dan moet het aan allerlei landelijke wetten en regelgeving voldoen. Dit is nu vanuit het project ‘Vliegen met drones Brandweer Nederland’ (een van de projecten van het landelijke programma GBO-SO en daarbij ook de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg) in een keer voor alle korpsen in Nederland geregeld.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Mark_Bokdam_800px.jpg

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 
Samen-ambities-waarmaken.png

2. Welke stappen zijn er met het project ‘Vliegen met drones Brandweer Nederland’ gezet?

Er zijn heel wat stappen gezet en er is veel bereikt. In 2013 begonnen Veiligheidsregio Twente en Midden- en West-Brabant met het testen van het dronesysteem en werden we al snel enthousiast over de mogelijkheden bij de brandweer. Een domper was het dan ook, toen er landelijk een verbod kwam op beroepsmatig vliegen met onbemande luchtvaartobjecten. Door in gesprek te gaan met het Ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport kregen we in 2015 toch een vergunning om vanuit de brandweer te mogen vliegen met een drone. Met daarbij ontheffingen die passend zijn bij ons werk. Zo mag de brandweer ook vliegen boven gebouwen en mensen.
Wel moeten we aan een aantal eisen en wetten voldoen, zoals een goed veiligheidsmanagementsysteem, een vliegorganisatie en een operationeel handboek. Wij hebben ons ingezet om dit landelijk voor alle korpsen te regelen. Sinds mei vorig jaar hebben wij ook een vergunning om ’s nachts te vliegen. Een belangrijke mijlpaal want dit betekent dat wij nu in staat zijn om 24/7 te vliegen. Alleen als de weersomstandigheden slecht zijn, kan er niet gevolgen worden. Dit is bij hagel en wind harder dan windkracht 5.

Een andere mooie stap is de intentieovereenkomst met Defensie en de Nationale Politie. We draaien op dit moment een intensief programma waarin we samenwerken en kijken hoe we elkaar het beste kunnen helpen en onze krachten kunnen bundelen.

3. Welke stappen moeten er nu nog gezet worden?

We zijn nu bezig met de laatste stap: de beleidslijn om de vliegorganisatie te formaliseren. Als de beleidslijn vastgesteld is door de Raad Brandweer Commandanten (RBC) wordt er eind september een oprichtingsdocument ondertekend door IJle Stelstra, directeur IFV, Stephan Wevers, voorzitter van de RBC en Diemer Kransen, portefeuillehouder Informatievoorziening en Drones. Na ondertekening van dit oprichtingsdocument hebben we formeel een vliegorganisatie binnen Brandweer Nederland en hebben we voldaan aan alle bestuurlijke randvoorwaarden om met drones te mogen werken.

Op dit moment vliegen er vier veiligheidsregio’s met de drone, daarmee hebben wij een landelijk dekkend netwerk. Dit zijn Twente, Midden- en West Brabant, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Daar komen nog vier regio’s bij: Groningen in samenwerking met Drenthe en Friesland, Gooi en Vechtstreek, Noord-Holland Noord en Zuid-Limburg. Het doel is dat eind 2020 de vliegorganisatie op volle sterkte is. Dat de acht landelijke droneteams volledig opgeleid en operationeel zijn. Als dit rond is, dan is het 24/7 mogelijk om binnen een uur een drone in te zetten.

4. Waar ben je trots op?

In Europa zijn wij het eerste land waarbij een vergunning voor de inzet van drones bij de brandweer landelijk is geregeld. Zelfs in Amerika is dat nog niet zo. Ik ben trots op onze mensen, op waar we nu staan en wat er allemaal al bereikt is. Daarnaast is er veel interesse in de mogelijkheden rondom drones vanuit bijvoorbeeld de kustwacht bij het zoeken naar drenkelingen, waterschappen rondom dijkbewaking en ook de douane kijkt bijvoorbeeld mee. Het is mooi dat wij onze kennis en ervaring kunnen delen.

5. Wat moeten we echt nog weten over dit onderwerp?

Iedere regio heeft een specialisme en iedereen helpt elkaar. Als er bijstand van een drone wordt gevraagd, dan worden daar geen kosten voor gerekend. Solidariteit vinden wij erg belangrijk en dat is ook waar het bij het programma GBO-SO om draait. We helpen elkaar graag door onze krachten te bundelen. Daarnaast is het leuk om te weten dat de drone al meer dan 100 keer is ingezet. Rotterdam-Rijnmond vliegt zelfs bijna dagelijks met drones bij incidenten.

Speerpunten Logistiek & Ondersteuning

  1. We ontwikkelen landelijke kaders, zodat de brandweer toestemming krijgt om drones in te zetten bij incidentbestrijding
  2. Databank logistieke middelen
  3. Verbinding verzekerd!
  4. Standaardiseren van de coördinatie
  5. Landelijke Logistieke Organisatie
  6. Landelijk netwerk L&O opzetten
  7. Slimmer en efficiënter organiseren van logistieke overeenkomsten
  8. Verzamelen en analyseren van data
Blanco_650-x-650.png

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen