“Je moet het gewoon doen, willen en bespreekbaar maken”

Werk in uitvoering: Diversiteit

  • Nederland
  • 27 juni 2019

Diversiteit staat niet alleen in diverse regio’s op de agenda maar ook op de uitvoeringsagenda brandweerzorg. In deze rubriek ‘Werk in uitvoering’ beantwoordt Carlien Osinga, programmamanager ‘Kracht van het verschil’ en projectleider Diversiteit vijf brandende vragen.

1. Waarom diversiteit?

Als organisatie doe je jezelf tekort als je geen gebruikt maakt van de diversiteit in personeel. Een mooie mix van diverse collega’s zorgt ervoor dat mensen elkaar aanvullen en versterken. En dan gaat het niet alleen om verschillende etnische achtergronden, man/vrouw maar ook bijvoorbeeld opleidingsniveau, overtuiging en denkwijze. We willen als brandweer in verbinding staan met alle lagen en groepen van de samenleving. Ook getuigt het van goed werkgeverschap. Wanneer er aandacht is voor diversiteit en inclusiviteit (iedereen mag er zijn), voelen mensen zich gewaardeerd binnen de organisatie en daarmee wordt onze organisatie aantrekkelijker om voor te werken.

2. Welke stappen zijn er al gezet?

Voor diversiteit is er een vakgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de verschillende regio’s om het onderwerp landelijk op de agenda en de kaart te zetten. Deze vakgroep ondersteunt initiatieven op het gebied van diversiteit uit de regio. Er zijn mooie initiatieven die wij ondersteunen, zoals de netwerken Brandweervrouwen en het netwerk Roze in Rood. Een aantal regio’s, zoals Haaglanden, Amsterdam en Kennemerland is al actief met het thema aan de slag.

3. Welke tip heb jij om diversiteit beter op de kaart te zetten?

Diversiteit is een uitdagend onderwerp. Niemand is er tegen maar veel regio’s worstelen met de vraag hoe ze het kunnen vormgeven. Hierbij is het antwoord niet zo moeilijk: je moet het gewoon doen, willen en bespreekbaar maken. En kom vooral met leuke initiatieven, zoals bijvoorbeeld Veiligheidsregio Haaglanden met de iftar maaltijd tijdens de ramadan. Ik wil ook iedereen uitnodigen om initiatieven aan te melden zodat wij daar ook landelijk over kunnen communiceren.

4. Waar ben je trots op?

Op 28 juni organiseren we een symposium : ‘De kracht van het verschil bij rood wit blauw’. Dit symposium wordt gecombineerd met een netwerk tweedaagse van brandweervrouwen en roze zaterdag in Venlo. Een van de sprekers tijdens het symposium is Ellie Lust.

5. Wanneer is het doel van het traject diversiteit bereikt?

Het zou mooi zijn als diversiteit als vanzelfsprekend wordt gezien en automatisch meegenomen wordt bij bijvoorbeeld grote organisatieontwikkelingen. Dit proberen we nu al te doen door  samen te werken met een ander traject van de uitvoeringsagenda: vernieuwde kijk op vrijwilligheid. Daarnaast moet het niet een onderwerp worden dat alleen op de HRM-agenda staat. Maar dat het ook vanzelfsprekend is op de werkvloer.

Reageren?

Heb je vragen? Wil je je aanmelden voor de vakgroep diversiteit of wil je een initiatief aanmelden? Mail naar Carlien Osinga, programmamanager ‘Kracht van het verschil’: carlien.osinga@ifv.nl.

Carlien-Osinga-650px.jpg
Samen-ambities-waarmaken.png

Uitvoeringsagenda

In de brandweer over morgen is er gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda.

Diversiteit

De brandweer is er 24/7 en is er voor iedereen. We staan midden in de samenleving. Het is dan ook van groot belang dat wij verbinding hebben en houden met iedereen. Diversiteit is voor ons dan ook de voedingsbodem voor creativiteit en vernieuwing. Verschillen tussen mensen zorgen ervoor dat bestaande patronen doorbroken kunnen worden en nieuwe ideeën ontstaan. Het zit hem in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en denken. Een goed team is geen verzameling van gelijken, maar een verzameling van verschillen. Daarom heeft de brandweer in haar korpsen mensen nodig die op verschillende manieren naar hetzelfde kijken, vanuit verschillende achtergronden. Op die manier kunnen we maatwerk leveren en rekening houden met achtergronden en gewoonten van inwoners. Diversiteit zorgt ervoor dat je mee kunt gaan met een veranderende omgeving, dat je kunt vernieuwen. Door diversiteit in de organisatie blijven we elkaar uitdagen om dingen anders te doen en te bekijken.

Speerpunten traject diversiteit

  • We ontwikkelen een werkcultuur bij de brandweer waar iedereen zichzelf kan zijn en wordt gewaardeerd
  • We richten ons bij de werving op talentvolle mensen uit groepen die zijn ondervertegenwoordigd bij de brandweer
  • We investeren in het behoud en de doorgroei van talentvolle mensen uit groepen die zijn ondervertegenwoordigd
  • We ondersteunen de groepen die die zijn ondervertegenwoordigd actief door middel van bijvoorbeeld netwerken

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen