Werk in uitvoering: Brandveilig leven Publiekscommunicatie

  • Nederland
  • 27 september 2019

Het traject Brandveilig leven (BVL) richt zich op het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn en het vergroten van zelfredzaamheid van burgers, ondernemers en instellingen door het sturen op veranderen van gedrag. Publiekscommunicatie is een belangrijk en essentieel onderdeel van het traject.

Vijf brandende vragen aan Jet Vroege-Gerth, Coördinator Publiekscommunicatie.

1. Waarom is het belangrijk dat publiekscommunicatie over Brandveilig leven landelijk georganiseerd is?

Alle regio’s zijn actief bezig met Brandveilig leven. Voorheen deed elke regio dat afzonderlijk van elkaar en werkten ze soms samen met regio’s in hetzelfde PRIB-district. Het traject Brandveilig leven is toen gestart om alles wat er in het land gebeurt op het gebied van Brandveilig leven landelijk te coördineren en te faciliteren. Sinds september 2017 is ook de publiekscommunicatie op dat vlak landelijk georganiseerd. Vanuit Brandweer Nederland communiceren we rechtstreeks naar de burgers over onderwerpen zoals koolmonoxide, rookmelders, vlam in de pan en het veilig gebruiken van elektrische apparaten. We verbinden daarbij op landelijk niveau door de verschillende regio’s te stimuleren om initiatieven landelijk te delen en we faciliteren de communicatie rondom de verschillende onderwerpen. Denk daarbij aan een voorlichtingsfilmpje over veilig stoken die landelijk te gebruiken is en een contentkalender met berichten rondom verschillende BVL-onderwerpen die de regio’s kunnen gebruiken bij de berichtgeving op social media.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Jet_Vroege-650x650.jpg

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

Door alle kennis landelijk te bundelen, versterkt iedereen elkaar

  • Jet Vroege Jet Vroege

2. Wat is er vanuit Brandveilig leven op het gebied van publiekscommunicatie nog meer ontwikkeld?

Er zijn heel veel communicatiemiddelen beschikbaar die door de verschillende regio’s gebruikt kunnen worden. Zo is er een landelijke folderlijn en hebben we animaties en infographics over verschillende onderwerpen ontwikkeld. En natuurlijk de landelijke website www.brandweer.nl. Deze communicatiemiddelen kunnen regio’s bijvoorbeeld gebruiken bij een voorlichting over brandveilig leven. Regelmatig inventariseren we binnen regio’s waar behoefte aan is zodat we op landelijk gebied in de communicatie kunnen faciliteren. Is er een meer regiospecifieke vraag, dan zorgen we ervoor dat we ondersteunen in bijvoorbeeld de vormgeving en het huisstijlgebruik en zorgen we dat andere regio’s er ook gebruik van kunnen maken. Daarnaast hebben we in de regio’s verzameld wat er al aan publiekscommunicatie aanwezig was zodat het ook landelijk en dus door meer regio’s gebruikt kan worden. 

3. Kun je een voorbeeld noemen van succesvolle publiekscommunicatie rondom BVL?

Ieder jaar hebben we in februari een campagne rondom koolmonoxide. We communiceren over de gevaren van koolmonoxide (CO), hoe je een koolmonoxidevergiftiging herkent en wat je het beste kunt doen om het te voorkomen. Vooraf deden we een nulmeting en daaruit konden we constateren dat er door de campagne een toename is in het aantal mensen dat een CO-melder in huis heeft geplaatst. Deze jaarlijkse campagne heeft dus een positief effect op het gedrag van mensen. De campagne zijn we ooit gestart in februari omdat uit cijfers blijkt dat die maand de meeste CO-slachtoffers vallen. Omdat mensen al veel eerder beginnen met het opstoken van de verwarming, beginnen we dit jaar eerder met een deel van de campagne. We willen al vroegtijdig mensen bewust maken van de gevaren van koolmonoxide en het belang van een CO-melder.

We zien daarnaast allemaal leuke initiatieven vanuit de verschillende regio’s. Bijvoorbeeld de Ikea pop-up store in Groningen. In deze pop-up store is een slaapkamer, een keuken en een woonkamer nagebouwd waar brand kan ontstaan. Bezoekers kunnen met een virtual-reality-bril ervaren hoe het is om te vluchten. Mét en zonder de waarschuwing van een rookmelder. Maar ook de belevingswoning in Rotterdam en de Riskfactory in Limburg-Noord zijn echt goede ontwikkelingen die ook landelijk interessant zijn.

4. Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Deze week starten de nationale brandpreventieweken. Dit is een landelijke campagne over een thema rondom brandpreventie, waarbij we samenwerken met de Nederlandse Brandwondenstichting en alle regio’s. Iedere regio communiceert over hetzelfde thema en gebruikt daarbij dezelfde boodschap en communicatiemiddelen. Hierdoor kunnen we samen één sterke landelijke campagne voeren. Dit jaar is het extra bijzonder omdat het thema door alle regio’s samen is bedacht, waarna het goedgekeurd is door de adviescommissie. Het thema dit jaar is: ’Brandweer zoekt Speurneuzen’. Met een online game richten we ons op de doelgroep kinderen van 9 t/m 12 jaar. In deze game gaan ze op zoek naar de oorzaak van brand. Het uiteindelijke doel is dat ze leren hoe je een oplaadbaar apparaat veilig kunt opladen zodat een brand kan worden voorkomen. Om ook de ouders van de kinderen te informeren, zetten we een infographic in met tien tips hoe je veilig een apparaat kunt opladen. Kijk voor meer informatie over de campagne en de online game op: www.brandweerzoektspeurneuzen.nl

5. Waar ligt nog een uitdaging als het gaat om publiekscommunicatie?

Bij publiekscommunicatie zijn we vooral bezig met allerlei manieren om mensen bewust te maken van brandveiligheid en ervoor te zorgen dat ze maatregelen treffen. Dat is best een uitdaging omdat je echt bezig bent met gedragsbeïnvloeding. Daarbij analyseren we constant wat wel en niet werkt. We weten bijvoorbeeld vanuit gedragspsychologie dat een negatief beeld zoals een verbrand bed met daaronder de tekst: rook niet in bed!, niet werkt. Wat dan beter werkt is dat je laat zien hoe het wel moet. Dus in dit geval, laten zien hoe je een sigaret veilig uitmaakt voor het slapen. Een positievere benadering. Het is mooi om te zien dat er binnen de verschillende regio’s naast veel kennis over brandveilig leven er ook veel kennis op het gebied van gedragspsychologie is. Eigenlijk kan ik alle specifieke kennis in de regio’s vinden. Door alle kennis landelijk te bundelen, versterkt iedereen elkaar. Ik zie dat de regio’s de laatste tijd veel meer samenwerken en dingen delen. Heel veel regio’s maken bijvoorbeeld al gebruik van de door Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland ontwikkelde VR-experience.

Daarnaast zijn er bepaalde risicogroepen die extra kwetsbaar zijn als het gaat om brand, zoals senioren. Bij deze doelgroep kijken wij bijvoorbeeld naar hoe we de communicatieboodschap via een beïnvloeder kunnen overbrengen. Bij senioren werken we samen met de ouderenbond KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Deze partij heeft een magazine waar we dan de brandpreventieboodschap kunnen plaatsen. Ook werken we veel samen met Vereniging Eigen Huis. We kijken constant naar de mogelijkheden om met meer partijen samen te werken en we kunnen hier nog veel meer uithalen.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen