Werk in uitvoering: Brandveilig leven

  • Nederland
  • 04 juli 2019

Brandveilig leven (BVL) staat niet alleen in diverse regio’s op de agenda maar ook op de uitvoeringsagenda brandweerzorg. In deze rubriek ‘Werk in uitvoering’ beantwoordt Karin Boersma, projectleider BVL, vijf brandende vragen.

1. Waarom BVL?

Er is bij de brandweer al veel ontwikkeld en geïnvesteerd op repressief gebied. Goed materiaal en materieel, zodat de brandweer bij een incident het werk zo goed mogelijk kan doen. Het traject BVL houdt zich juist bezig met preventie en het voorkomen van brand. Door samen met alle regio’s in te zetten op BVL, willen we bereiken dat burgers maatregelen nemen om brand te voorkomen en te zorgen dat ze veilig kunnen vluchten als er toch brand uitbreekt.

2. Welke stappen zijn er al gezet?

Er zijn al heel veel mooie stappen gezet, zoals het landelijke lespakket voor basisscholen. In het begin waren er veel verschillende pakketten, ontwikkeld door meerdere regio’s maar juist door samen te werken is er één goed lespakket ontstaan. Een andere mooie stap is de ontwikkeling van de BVL-module. Hierbij vinden we het belangrijk dat iedere werknemer bij de brandweer, of je nu op kantoor of in de uitrukdienst werkt, actuele basiskennis heeft van brandveiligheid. Zo kan iedereen die bij de brandweer werkt in de eigen omgeving de mensen bewust maken van brandveiligheid en antwoord  geven op vragen als: Waar moet ik mijn rookmelder ophangen? Een ander succesvol voorbeeld is de invulling van de Brandpreventieweken in oktober. Vorig jaar is voor het eerst in het hele land dezelfde campagne gevoerd: ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk!’. Door samen te werken hebben we veel mensen bereikt met onze boodschap. Dit jaar richten we ons op 9-12 jarigen, die op speelse en interactieve wijze brandveilig gedrag krijgen aangeleerd.

3. Wat maakt dit traject uitdagend voor jou?

Ik vind het een mooie uitdaging om landelijk iedereen op het gebied van BVL op één lijn te krijgen, zodat we van elkaar kunnen leren en met elkaar afstemmen. Het landelijke contact, de samenwerking met verschillende veiligheidsregio’s en externe partijen zoals de Nederlandse Brandwondenstichting en Verzekeraars maken het traject uitdagend. Ook de landelijke projecten op het gebied van brandveiligheid zijn erg interessant. Een mooi voorbeeld is het project over het ontwikkelen van brandveilig meubilair.
(tekst gaat onder de foto verder)

Karin-Boersma-650x650.jpg

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 
Samen-ambities-waarmaken.png

4. Waar ben je trots op?

Dat BVL binnen en buiten de brandweer steeds meer  op de kaart wordt gezet en dat we nu, na de vele initiatieven die er in de afgelopen jaren zijn ontstaan, echt focus aanbrengen en bovenregionaal samenwerken. Het wiel wordt niet meer per regio apart uitgevonden. Landelijk hebben we in kaart gebracht welke materialen we hebben en waar nog behoefte aan is. We leren van elkaar, maken gebruik van elkaars kennis, ervaring en spullen.  

5. Heb je nog een leuk feitje over BVL?

In opdracht van Brandweer Nederland verschijnen op het gebied van risico- en kansgroepen eind juli twee rapporten vanuit het IFV. De ene betreft een literatuurstudie waarin op basis van onderzoek uit binnen- en buitenland risicogroepen onderscheiden worden. Welke risicogroepen zijn er nog meer naast senioren te onderscheiden? De andere betreft een FSE-analyse van rookverspreiding in een flatgebouw waar verminderd zelfredzame mensen wonen. Waarom is rook het grootste risico en hoe gaat dat in zijn werk?

En sinds het begin (2016) zijn er al meer dan 260.000 lespakketten over de brandweer voor scholen afgenomen. Een mooi succes, dat laat zien dat er door de veiligheidsregio’s veel gebruik van wordt gemaakt en dat er landelijk veel voorlichting op scholen wordt gegeven.  

Heb je vragen? Mail naar Karin Boersma, projectleider ‘BVL’ : karin.boersma@ifv.nl

*FSE = Fire Safety Engeneering

Traject: Brandveilig leven

Het centrale doel van de brandweer is te komen tot minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Het traject Brandveilig Leven richt zich op het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers, ondernemers en instellingen door het sturen op veranderen van gedrag.

De BVL-speerpunten op een rij

  1. Richten op risico- en kansgroepen
  2. Bevorderen van Brandveilig Leven via beïnvloeders
  3. Sturen op een (brand)veilige omgeving via het stimuleren van innovaties
  4. Investeren in kwaliteit van kennis van eigen personeel

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen