Werk in uitvoering: De basismodule Brandveilig leven

  • Nederland
  • 28 november 2019

Of je nou ICT-er of OvD bent, voor iedereen die bij de veiligheidsregio werkt is basiskennis van brandveiligheid leerzaam en handig. Waar hang je een rookmelder en/of een koolmonoxidemelder op? Wat doe je met een blusdeken? Zomaar wat vragen die jij kunt krijgen. Want als je iemand vertelt dat je bij de brandweer of veiligheidsregio werkt, dan is de kans groot dat ze verwachten dat jij daar verstand van hebt. Daarom is er de Basismodule Brandveilig Leven, handig en vooral ook veilig!

Vijf brandende vragen aan Henk Jongen, Projectleider basismodule Brandveilig leven.

1. Waarom is het belangrijk dat er een landelijke basismodule Brandveilig leven is?

Er zijn bijna 30.000 collega’s werkzaam bij de verschillende veiligheidsregio’s. Dit zijn zowel repressieve als niet-repressieve collega’s. Daarmee hebben we waardevolle ambassadeurs in huis. Ambassadeurs die in hun eigen omgeving iets kunnen vertellen over brandveilig leven en in gesprek kunnen gaan over bijvoorbeeld de plek waar je een rookmelder moet ophangen. Als je voor een veiligheidsregio en voor een groot deel ook voor de brandweer werkt, dan is het natuurlijk niet automatisch dat je beschikt over deze kennis. We ontwikkelen daarom de basismodule Brandveilig leven (BVL), om zo veel mogelijk collega’s toch deze kennis mee te geven. Dit pakken we landelijk aan, zodat niet iedere veiligheidsregio hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. En daarbij bieden we ook uniformiteit.

2. Hoe ziet de landelijke Basismodule Brandveilig leven eruit?

De Basismodule bestaat uit twee onderdelen. In de Elektronische Leeromgeving (ELO) is een e-module voor zelfstudie. Hier is de theorie over Brandveilig leven in opgenomen. Om tot een goede inhoud te komen, hebben wij informatie verzameld uit wat er al in de veiligheidsregio’s ontwikkeld was door de BVL-specialisten. We hebben de lesstof aantrekkelijk gemaakt door interessante filmpjes toe te voegen.

Daarnaast hebben we een lesplan voor praktijkbijeenkomsten opgesteld. Dit is om de theorie te bespreken en daarover in gesprek te gaan. Ook zit er een onderdeel praktische vaardigheden in, zoals het ophangen van rook- en koolmonoxidemelders, het gebruik van een brandblusser en het melden van een brand. Dat laatste is vooral voor de niet-repressieve collega’s. Zij hebben vaak nog geen ervaring hiermee en met deze praktijkbijeenkomsten krijgen ook zij de kans om handige vaardigheden op te doen.

Omdat Brandveilig leven niet bij iedereen onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden kan het natuurlijk zijn dat na een tijdje de kennis weer wat vervaagt. Daarom hebben we ook een naslagwerk ontwikkeld waarin alles terug te lezen is.

3. Waar staan jullie nu met het project?

In Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VBZO) hebben we in oktober een pilot gehouden waar de hele basismodule inclusief huiswerk en de praktijkbijeenkomst getest is. Aan de pilot deden repressieve (beroeps en vrijwillig) en niet-repressieve collega’s mee zodat we de module voor de hele doelgroep konden testen. Deze pilot is recent afgerond en we verwerken nu feedback uit de evaluatieformulieren. Ik kan al wel zeggen dat we een dikke voldoende kregen en het als positief ontvangen is. Nu gaan we op basis van de uitkomst van de pilot nog de puntjes op de i zetten. Nadat het dan de besluitvorming in is geweest, verwachten we in het begin van het nieuwe jaar de definitieve module af te ronden. Dan ligt er een mooi landelijk product waarmee de regio’s aan de slag kunnen.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Henk Jongen 600Px

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

Basismodule Brandveilig leven

Voor iedereen die bij de brandweer werkt, zowel in een ‘warme’ als ‘koude’ functie, is het goed om actuele basiskennis van brandveiligheid te hebben.

Screenshot_Dat-weet-jij-toch.jpg

Ik ben tevreden als zo veel mogelijk veiligheidsregio’s de Basismodule aan de medewerkers gaan aanbieden.

  • Henk Jongen Henk Jongen

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen