Standpunt brandweerduiken

  • Nederland
  • 09 augustus 2018

Een belangrijk aspect bij de afweging door de besturen van de veiligheidsregio’s (de burgemeesters) over de aanwezigheid van duikteams is de veiligheid van eigen brandweerpersoneel: die mag nooit ter discussie staan.

Nu de regelgeving is aangepast, zijn er hogere eisen gesteld aan de opleidingen en trainingen, die daardoor ook veel zwaarder zijn geworden. Daar kan niet elke brandweercollega en brandweervrijwilliger aan voldoen en dat kunnen we ook niet van hen verwachten.’

Achtergrond

Grijpredding, oppervlakteredding en duiken zijn drie varianten die binnen de brandweer ingezet worden om waterongevallen te bestrijden. Elke regionaal bestuur maakt daarin, mede kijkend naar het regionale risicoprofiel, de eigen afwegingen in de juiste verhouding tussen deze drie varianten. In twee regio’s heeft het bestuur er bijvoorbeeld voor gekozen niet meer te werken met een eigen duikteam, maar de inzet van oppervlaktereddingsteams te intensiveren.

De laatste jaren is het aantal duikteams stabiel (op dit moment zijn er landelijk 53 duikteams), het aantal oppervlaktereddingsteams is wel toegenomen (op dit moment zijn er 78). De grijpredding is daarnaast een taak die elke basisbrandweereenheid uit kan voeren. Als het bestuur van een regio kiest voor het hebben van één of meerdere duikteams, betekent dit het nodige voor de organisatie. Duiken bij de brandweer is een zwaar specialisme dat lang niet iedereen kan uitvoeren. Ook in de voorbereiding wordt ten aanzien van de duikactiviteit veel gevraagd om de veiligheid van de duikers zo goed mogelijk te waarborgen. Duiken is een zwaar vakspecialisme binnen een toch al zwaar vak.

Delen