Onderzoeksraad doet onderzoek naar stalbranden

  • Nederland
  • 10 oktober 2019

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar stalbranden in de veehouderij. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe kan worden voorkomen dat grote aantallen dieren bij stalbranden om het leven komen. De komende periode zal de Onderzoeksraad de eerste informatie verzamelen en op basis daarvan de verdere focus en afbakening van het onderzoek bepalen. (zie: Onderzoek stalbranden)


Het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gaat doen naar stalbranden is door Brandweer Nederland positief ontvangen. Roelf Knoop, die namens de Raad van Brandweercommandanten de brandweer vertegenwoordigt in de stuurgroep van het Actieplan Brandveilige Veestallen, verwacht dat een onderzoek van de Onderzoeksraad kan helpen de doelstellingen van het Actieplan verder te realiseren. ‘We zijn hier blij mee, zeker omdat de uitkomsten van dit onderzoek ongetwijfeld een extra bijdrage kunnen leveren aan minder stalbranden en minder dierlijke slachtoffers. En daar is het ons om te doen. Ik verwacht dat de raad onze breed opgebouwde expertise over stalbranden bij de onderzoeken betrekt.’

Impact

De impact van stalbranden is groot en leiden tot maatschappelijke verontwaardiging, politieke vragen en veel mediabelangstelling. Knoop: ‘De impact van zo’n brand op boeren en hulpverleners is vaak ingrijpend. In het Actieplan Brandveilige Veestallen hebben wij onszelf concrete opdrachten gegeven. We hebben een actieve rol op de voorlichtingsbijeenkomsten met boeren, we gaan meer branden onderzoeken en de registratie moet naar een hoger niveau. Op dit moment is het percentage ‘oorzaak onbekend’ veel te hoog. Om toekomstige branden te voorkomen, hebben we meer inzicht nodig. Overigens hoop ik ook dat het onderzoek van de Onderzoeksraad antwoord kan geven op de vraag of en in hoeverre de huidige doelstellingen van het Actieplan realistisch zijn. Nu zie je dat na iedere brand het debat hierover weer wordt gevoerd en er discussie ontstaat over voortgang en de behaalde resultaten.’

Actieplan brandveilige stallen 2018–2022

Aanpak voor het verminderen van het aantal stalbranden. Dit actieplan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016.

Omslagfoto-actieplan-brandveilige-veestallen.jpg

Delen