De negatieve piek van de jaarwisseling

  • Nederland
  • 29 december 2018

Voorzitter Stephan Wevers wil dat de excessen rond de jaarwisseling verdwijnen.

‘Minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Dat willen we, daar werken we met z’n allen voor. De praktijk is echter dat we 364 dagen per jaar aan deze missie werken. Die andere dag - de jaarwisseling - is juist de dag van méér branden, méér schade en méér slachtoffers. Dat noemen we Oud en Nieuw. Vorig jaar moesten wij 3.500 keer uitrukken. Dat is weliswaar een kwart minder dan twee jaar eerder, maar nog steeds 5% van onze ‘jaaromzet’. Dat vind ik veel te veel.’ Aan het woord is voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland.

‘Cijfers laten dus zien dat de jaarwisseling nog steeds niet voor iedereen een feest is. Maar liefst 435 mensen werden vorig jaar door vuurwerkletsel behandeld in het ziekenhuis en 700 bij onze huisartsen. Vaak zijn het omstanders.’ In 41% gaat het om kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot 19 jaar. Er is daarom vanuit de brandweer veel aandacht voor de preventieve kant en lokaal en regionaal zijn er goede initiatieven, variërend van voorlichting op scholen tot campagnes via social media (zie ook: Een (brand)veilige jaarwisseling). Wevers: ‘Het meeste letsel wordt nog altijd veroorzaakt door legaal vuurwerk. Als we het hebben over illegaal vuurwerk dan is dat onverantwoord. ‘Bommen’ in plaats van vuurwerk, dat is wat ik steeds vaker terug hoor van onze mensen. Het is levensgevaarlijk voor gebruikers, omstanders en hulpverleners en horen niet thuis op straat en in de drukte van een feestavond. En dan heb ik het nog niet eens over de 15 miljoen euro directe schade aan gebouwen en auto’s. Ik constateer dat de samenleving de vele incidenten, gewonden en schade door het afsteken van vuurwerk steeds minder accepteert.’

Voorbereiding

Wevers: ‘Excessen moeten eruit. De brandweerregio’s bereiden de jaarwisseling daarom altijd goed voor, samen met de politie, gemeentes en omgevingsdiensten. Er wordt veel extra personeel ingezet om alle meldingen af te kunnen handelen. In situaties waarbij dat nodig is en op risicolocaties, trekken we samen met de politie op. Zo wordt er in sommige plaatsen gewerkt met Multi Surveillance Teams van brandweer en politie, die onder meer bij een incident controleren welke inzet nodig is en of er veilig kan worden opgetreden door de hulpverleners.’

Agressie

De brandweer steunt alle lokale initiatieven die bijdragen aan een veilig Oud en Nieuw. ‘Omdat het een feest moet zijn, maar ook omdat de brandweer veilig moet kunnen werken’, zegt Wevers. ‘Laten we de mooie lokale initiatieven niet vergeten. Toch kan niet zo zijn dat we nog steeds worden belemmerd tijdens het blussen van brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood. Van hulpverleners blijf je af, iedereen moet hen de ruimte geven veilig te kunnen werken. Bij agressief gedrag of geweld tegen onze mensen doen we aangifte, omdat we voor onze mensen staan. Ik ben dan ook blij met het statement dat het Openbaar Ministerie vorige week naar buiten bracht: geweld tegen hulpverleners wordt met een hogere strafmaat hard aangepakt.’

Delen