‘Geen reden om stil te zitten’

  • Nederland
  • 12 september 2018

Brandweer blijft pleiten voor brandveilig meubilair

Vandaag presenteerde lector René Hagen zijn rapportage over 10 jaar fatale woningbranden. ‘Uit deze analyse van de Brandweeracademie blijkt dat we in Nederland met het aantal doden door brand in woningen bij de laagste van Europa behoren’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland.

‘In vergelijkbare landen als België, Duitsland, Denemarken en Noorwegen ligt dit aantal dodelijke slachtoffers twee keer zo hoog, terwijl het aantal inwoners in die landen beduidend lager ligt. We doen het dus relatief goed, maar dit betekent niet dat we als brandweer achterover kunnen leunen, integendeel. Zo zijn wij in Europa - samen met het Instituut Fysieke Veiligheid - zeer actief om te pleiten voor brandveilig meubilair. Wij willen producenten en het bedrijfsleven bewegen de kwaliteit van meubels, bankstellen en matrassen brandveiliger te maken.’  

Brandveilig leven
De brandweer legt de laatste jaren veel nadruk op activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en beheersbaar maken van incidenten. Wevers: ‘We willen daarbij het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid vergroten en werken hierbij nauw samen met andere partijen die ook midden in de samenleving staan. Met succes. Onze inspanningen om bijvoorbeeld de rookmelderdichtheid te vergroten en de wijze waarop wij onze preventieactiviteiten en publiekscampagnes hebben ingericht, leveren een grote bijdrage aan het niveau waarop wij ons nu bevinden. Het past bij een brandweer die er niet alleen is om te blussen, maar veel breder van waarde is.’

Innovatie
Op het gebied van brandveilig leven is focus aangebracht in de ambities van de brandweer. ‘We richten onze aanpak op zorgvuldig gekozen risicogroepen zoals ouderen, verwarde personen, éénoudergezinnen en studenten’, stelt Wevers. ‘Door onderzoek leren wij deze groepen beter kennen. Maar we stimuleren ook innovaties op het gebied van producten die de brandveiligheid in woningen vergroten. Dit doen we door samen te werken met onderwijs en bedrijven en door het bieden van een platform waar innovaties een podium krijgen. Ook investeren we in uniformiteit en kwaliteit in kennis en kunde van brandweercollega’s die werken aan brandveilig leven. Zo worden onze inspanningen voor de samenleving nog effectiever.’  

Radio 1
Luister hier naar de toelichting door lector René Hagen van de Brandweeracademie op radio 1 over de rapportage 10 jaar fatale woningbranden.

Stephan Wevers.jpg

Folders brandveiligheid

Bekijk onze folders over hoe je brand kunt voorkomen en wat je moet doen als het dan toch mis gaat. De folders zijn er in meerdere talen.

header studenten.JPG

Delen