Brandweer goed voorbereid op incidenten met gevaarlijke stoffen

  • Nederland
  • 16 augustus 2018

De Nederlandse economie vaart wel dankzij onze vele honderden zware industriële bedrijven. Dagelijks vinden over water, weg en spoor transporten plaats met chemische stoffen. Langs de landsgrenzen staan kerncentrales en via een netwerk van buisleidingen worden gassen en vloeistoffen getransporteerd. Logisch dat het bestrijden van ongevallen en branden met gevaarlijke stoffen één van de vier kerntaken van  de brandweer in Nederland is.

Al onze mensen zijn goed opgeleid en getraind in incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft elke regio de beschikking over adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS). Deze deskundigen zijn 24/7 beschikbaar en vallen terug op het LIOGS en andere experts als dat nodig is. In regio’s waar veel zware industrie geclusterd is zoals in het Botlekgebied of in Moerdijk wordt extra geïnvesteerd in industriële brandbestrijding.

Gezamenlijke expertise en verantwoordelijkheid

Het toezien op industriële en transportveiligheid en het daadwerkelijk bestrijden van een incident met gevaarlijke stoffen zijn natuurlijk geen exclusief recht van de brandweer alleen. We werken zowel in de voorbereidingsfase, als tijdens een incident nauw samen met alle bij de veiligheid betrokken publieke en private partners. En dat werkt goed!

Omdat we als brandweer onmogelijk hetzelfde kennisniveau kunnen hebben als de speciaal voor en door het bedrijf opgeleide veiligheidsexperts, werken we samen met de individuele bedrijven waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Met name als het gaat om aan de voorkant investeren op brandveiligheid. In advisering, vergunningverlening en toezicht tilt de brandweer samen met de omgevingsdiensten, de gemeenten en met de bedrijven zelf de veiligheid en veiligheidscultuur naar een hoger niveau. De visie om van meer regelgericht naar risicogericht te gaan - iets waarmee de brandweer al een aantal jaren bezig is - draagt hieraan bij. Hierin hebben de brandweer, bedrijven en andere betrokken partners een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook binnen de brandweer onderling wordt slim en efficiënt samengewerkt. Zo heeft elke brandweerregio een op zijn regio afgestemd risicoprofiel. Elke regio heeft zijn eigen specialisatie waarop in voorkomende gevallen beroep gedaan wordt. Voor complexe incidenten met gevaarlijke stoffen werken we als brandweer landelijk en interregionaal samen.

Delen