Bijna 1 jaar maatregelen Covid-19

Inzet brandweer vanaf maart

  • Nederland
  • 26 februari 2021

Medio maart hebben we als brandweer bijna 1 jaar te maken met strikte coronamaatregelen. In deze lange periode hebben we alle ‘zeilen bij moeten zetten’ om onze organisatie vakbekwaam te houden. Om onze professionaliteit en betrouwbaarheid op straat nog te kunnen borgen, moeten we weer meer ruimte geven aan onze vakbekwaamheidsprogramma’s. We zijn immers een vitale organisatie.

Dit betekent dat we wat meer ruimte willen voor een aantal brandweeractiviteiten. Dit ook in lijn met de versoepeling die het kabinet heeft aangekondigd vanaf maart 2021 (jeugd, contactberoepen en opleidingen). Vrijdag besprak de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) de gevolgen voor de brandweer vanaf maart. Onderstaande wordt ook opgenomen in een handreiking (de brancherichtlijn wordt niet aangepast) om vanaf volgende week als handvat te kunnen delen binnen het vakbekwaamheidsdomein via de reguliere kanalen.

De verruimingen

Voor zowel vakbekwaam worden als vakbekwaam blijven is het noodzakelijk om meer ruimte te geven voor de groepsgrootte:

  • bij theorielessen passend bij ruimte
  • bij praktijklessen vakbekwaam worden, groep opdelen in subgroepen van maximaal 6 personen exclusief instructeur
  • bij praktijklessen/trainingen (elementaire en basisoefeningen/ook realistisch) niveau TS-6 (instructeur hierin niet meegerekend).

Voor de avondklok blijven de huidige twee afspraken gelden:

  • zoveel mogelijk binnen de contouren van de avondklok de brandweeractiviteiten organiseren
  • Daar waar dit vanuit de organisatie/inhoud niet te organiseren is kan gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheden die de brandweer heeft.

Daarnaast kan aan het vakbekwaamheidsprogramma voor chauffeurs weer invulling gegeven worden. Ook kunnen de activiteiten van de Jeugdbrandweer worden opgestart volgens de richtlijnen voor buitensporten van jeugd tot 27 jaar.

Brancherichtlijn

Voor overige activiteiten blijven eerdere afspraken die zijn vastgelegd in de brancherichtlijn Covid-19 (versie januari 2021) van kracht. Voor alle activiteiten blijven uiteraard de geldende Coronamaatregelen voor wat betreft hygiëne en afstand gelden.

Delen