Aanvulling Brancherichtlijn brandweer

Gevolgen verlenging lockdown brandweer

  • Nederland
  • 15 januari 2021

Voorlopig is de lockdown in Nederland nog van kracht. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de brandweer. Op verzoek van de RCDV is een aanvulling gemaakt op de brancherichtlijn COVID-19 Brandweer Nederland als het gaat om geoefendheid, opleiden en examineren. Deze is vandaag in de RCDV besproken.

Er is in ons ‘brandweerveld’ behoefte aan een nadere duiding van welke monodisciplinaire oefeningen bijdragen aan het op peil houden van de geoefendheid van brandweerpersoneel voor onze primaire taak binnen de geldende coronamaatregelen. Het spreekt namelijk voor zich dat we ook in deze Corona-periode altijd klaar moeten staan als brandweer, het operationele werk gaat 24/7 door. Het is aan een veiligheidsregio zelf om te besluiten op welke wijze het oefenen door wordt gezet en vorm gegeven. In bijgevoegd aanvullend document is aangegeven wat de mogelijkheden zijn. ‘Het bevat handvatten om de elementaire geoefendheid op peil te houden’, zegt Stephan Wevers die zich samen met een aantal RCDV-collega’s heeft gebogen over deze gevolgen.

Opleiden en examineren

Voor het borgen van de nodige instroom in de repressieve dienst worden noodzakelijke opleidingen, vaak echter wel onder beperkende maatregelen, nog steeds door de opleidingsinstituten verzorgd. Dit wordt zorgvuldig gemonitord door de stuur- en werkgroep continuïteit opleidingen. Op basis van de ervaring met opleidingen is in de aanvulling op de brancherichtlijn opgenomen om  ruimte te bieden aan het lopen van stages en het uitvoeren van leerwerkopdrachten. Dit zijn noodzakelijke activiteiten om in de praktijk ervaring op te kunnen doen. Dit wordt in de notitie nader toegelicht.

Werving en selectie

Op een later moment volgt een aanvulling met een voorstel voor het onderwerp werving en selectie. Dat geldt ook indien een avondklok wordt ingesteld. De gevolgen hiervan voor de brandweer worden dan ook hier gepubliceerd.

Delen