Brandweeractiviteiten en avondklok

 • Nederland
 • 22 januari 2021

Zaterdag 23 januari wordt in Nederland de avondklok ingevoerd als aanvullende coronamaatregel op de huidige lockdown. Brandweer Nederland respecteert de invoering van deze maatregel. Toch heeft het impact op ons allemaal en ook op de continuïteit van onze brandweerorganisatie. De RCDV heeft daarom vrijdag gesproken over de gevolgen op het gebied van repressieve en vakbekwaamheidsactiviteiten voor de periode van 18 dagen waarin deze avondklok geldt. Indien de avondklok wordt verlengd, worden de maatregelen heroverwogen om de continuïteit te kunnen blijven garanderen. Het blijft de verantwoordelijkheid van iedere veiligheidsregio om hierin zelf keuzes te maken.

De brandweer zal te allen tijde hulp kunnen blijven verlenen en dus uitvoering geven aan haar wettelijke taak. Dit betekent dat voor het operationeel optreden en het operationele proces van de brandweer en de crisisorganisatie de uitzondering op de avondklok geldt.

Werkgeversverklaring

Brandweermensen hoeven voor hun werk geen formulieren bij zich te hebben (Zie Rijksoverheid.nl: Wat houdt de avondklok in?), maar er kunnen situaties zijn waarin het handig is om deze wel te hebben. Collega’s, zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers, krijgen daarom via hun veiligheidsregio een werkgeversverklaring die zij kunnen tonen in situaties waarin dit nodig is. De ’Eigen verklaring avondklok’ van de overheid is niet nodig.

Uitgangspunten repressie

 • De brandweer wil te allen tijde hulp kunnen blijven verlenen en dus uitvoering geven aan haar wettelijke taak;
 • De uitzondering op de avondklok geldt daarom voor het operationeel optreden en de ondersteuning van het operationele proces voor de brandweer en de crisisorganisatie;
 • Collega’s, beroepsmedewerkers en vrijwilligers, zullen zich voor deze operationele werkzaamheden van en naar het werk moeten kunnen verplaatsen. Dit geldt dus in ieder geval voor reizen naar alle kazernes (ook voor herbezetting) en de meldkamer;
 • Zij ontvangen via hun werkgever een werkgeversverklaring die zij bij zich moeten dragen;
 • Hierbij wordt uitgegaan van professionele, deskundige en daadkrachtige collega’s. Ook hierop wordt tijdens de coronacrisis een appèl gedaan.

Uitgangspunten vakbekwaamheidsactiviteiten

Oefen- en opleidingsactiviteiten worden verplaatst naar momenten wat eerder op de dag of op de zaterdag zodat iedereen vóór het ingaan van de avondklok thuis kan zijn.

 • Alle activiteiten op het gebied van vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, organiseert de brandweer binnen de contouren en kaders van de avondklok. We realiseren ons terdege dat dit, tijdens de avondklokperiode, veel vergt van onze mensen en opnieuw om extra inspanningen vraagt bij het organiseren en vormgeven van de vakbekwaamheidsprogramma’s voor de komende weken. Ook nu rekenen we weer op de veerkracht die we van onze organisatie kennen.
 • Voor de vakbekwaamheidsprogramma’s dient de brandweer te kijken naar:
  1. vervroegen, zodat er binnen de plafondtijd van 21.00 uur gebleven kan worden,
  2. verkorten en eventueel verspreiden over de week, zodat er binnen de plafondtijd van 21.00 uur gebleven kan worden,
  3. de optie van vakbekwaamheidsprogramma’s op zaterdag aan te bieden.
 • Om de elementaire basisvaardigheden en opleidingen op peil te kunnen houden, worden vakbekwaamheidsprogramma’s voor de avondklokperiode effectief en efficiënt georganiseerd.
 • Het onderhouden van basisvaardigheden door middel van elementaire oefeningen is een minimale voorwaarde voor het veilig kunnen optreden en moet daarom doorgang kunnen vinden met inachtneming van de geldende coronamaatregelen (zie bijlage voor een toelichting op elementaire oefeningen).
 • Opleidingsactiviteiten die gerelateerd zijn aan de elementaire taak van de brandweer zijn van belang voor de continuïteit van de brandweerorganisatie en moeten daarom doorgang kunnen vinden met inachtneming van de geldende maatregelen. Denk hierbij aan functies als manschap, bevelvoerder, chauffeur/pompbediener en brandweerduiker.

Delen