Leden landelijke vakraden bekend

  • Nederland
  • 18 februari 2021

In het najaar van 2020 heeft de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) besloten dat in een andere - flexibele en overzichtelijke – structuur samengewerkt gaat worden die beter past bij de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s. De oprichting van vijf landelijke vakraden van de RCDV is een belangrijk onderdeel hiervan. In de vakraden zitten de gemandateerde vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio’s. Dit zijn veelal managers of afdelingshoofden, die op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond het vakgebied en een gezamenlijke passie voor het vak delen.

De vakraden besluiten over de aanpak van landelijke samenwerking op vraagstukken die het vakgebied raken en sturen landelijke projecten en programma’s aan. Hier vind je een overzicht van de vakraden en de vakraadleden. Binnenkort vind je ook de namen van de vakraadvoorzitters op deze pagina.

De agenda van de vakraad wordt voorbereid in een regieoverleg. De vakregisseur is voorzitter van dit regieoverleg en portefeuillehouder voor het vakgebied binnen de RCDV. Vakregisseurs werken in duo’s. De vakraad en het regieoverleg worden ondersteund door een secretaris.

Landelijke vakraden

De vakraden besluiten over de aanpak van landelijke samenwerking op vraagstukken en sturen landelijke projecten en programma’s aan.

Brandweer-voorkant-auto.jpg

Delen