Roze in Rood

Aspirant-ploegleden tot nieuw team gesmeed

  • Nederland Nederland
  • 23 januari 2020 23 januari 2020
De dorpen Oudega en Nijega en natuurgebied De Alde Feanen liggen nu nog in een witte vlek op de brandweerkaart van Fryslân. Dankzij een extra kazerne in Oudega gaat de aanrijtijd in het gebied straks flink omlaag.
Lees verder

Eerste hulp door Stichting Salvage

  • Nederland Nederland
  • 21 januari 2020 21 januari 2020
Bertran Hallink van Salvage vertelt: ‘Bij een brand beoordeelt de bevelvoerder of OvD ter plaatse of er een Salvagecoördinator moet worden opgeroepen. Vanaf middelbrand, bij een explosie of een brand met rieten kap blijkt de inzet van Salvage in de meeste gevallen zinvol.
Lees verder

Nieuwe energie brengt ook nieuwe gevaren

  • Nederland Nederland
  • 20 januari 2020 20 januari 2020
Niet alleen het bedrijfsleven is bezig met aanpassen en vernieuwen, maar ook thuis gaan mensen steeds meer experimenteren met nieuwe vormen van energie. En dat is niet zonder gevaar vertelt Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid van het IFV.
Lees verder

Doe jij aan drie minuten uitdamptijd?

  • Nederland Nederland
  • 16 januari 2020 16 januari 2020
Hoe kunnen we brandweermedewerkers stimuleren om vaker en beter persoonlijke (adem)beschermingsmiddelen te gebruiken? Deze vraag stond centraal tijdens de pilot ‘stimuleren juist gebruik ademluchtbescherming’.
Lees verder

Ontruiming bij brand in de zorg

  • Nederland Nederland
  • 13 januari 2020 13 januari 2020
De Vei­lig­heids­re­gi­o's Rot­ter­dam-Rijn­mond (VRR) en Zuid-Hol­land Zuid (VRZ­HZ) werkten samen aan de hand­rei­king 'On­t­rui­ming bij zorg­func­ties'.
Lees verder