Roze in Rood

STH teamleiders gezocht!

  • Nederland Nederland
  • 26 oktober 2020 26 oktober 2020
Voor de standplaatsen Oost en Zuid in Nederland zoekt het specialisme Technische Hulpverlening (STH) nieuwe teamleiders.
Lees verder

Gassen uit het mais

  • Nederland Nederland
  • 23 oktober 2020 23 oktober 2020
De meldkamer in Twente ontvangt een melding dat er gassen vrijkomen bij een ingekuilde maishoop op een boerderij. Eenmaal ter plaatse ziet de brandweer dat een roodbruine / oranjekleurige damp zich over de grond verspreidt...
Lees verder

Grip op hitte

  • Nederland Nederland
  • 22 oktober 2020 22 oktober 2020
Hitte is een serieus onderwerp waar we als brandweer rekening mee moeten houden. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid probeert al langere tijd ‘Grip op Hitte’ te krijgen.
Lees verder

Brandpreventieweken goed opgepakt

  • Nederland Nederland
  • 22 oktober 2020 22 oktober 2020
In plaats van fysieke activiteiten rondom de Brandpreventieweken, nu richt de campagne zich vooral op online middelen. Toch zijn er ook goede regionale activiteiten opgezet.
Lees verder

Brandweerkerndata 2019

  • Nederland Nederland
  • 15 oktober 2020 15 oktober 2020
Het aantal kazernes en posten is in Nederland nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018 en het aantal repressieve brandweercollega’s steeg naar 23.570 personen.
Lees verder