Internationale Coming Out Day

Brandweer hijst de regenboogvlag

  • Nederland
  • 09 oktober 2020

Ieder jaar hijsen de brandweerregio’s, Brandweer Nederland en het IFV op internationale Coming Out Day de regenboogvlag. Hiermee laten we zien dat wij staan voor een kleurrijke, prettige en veilige werkomgeving en dat de brandweer een werkgever is waar je welkom bent. Ongeacht waar je vandaan komt, van welke sekse je bent of van wie je houdt. De verschillen geven ons juist kleur. Dit jaar valt Coming Out Day op een zondag, daarom hijsen we de vlag dit jaar op vrijdag 9 oktober in plaats van 11 oktober.

Petra de Kam, portefeuillehouder diversiteit: ‘We mogen het inmiddels een traditie noemen dat de brandweer ter gelegenheid van Coming Out Day de regenboogvlag hijst. Wij hebben zowel maatschappelijk gezien, maar zeker ook als werkgever een voorbeeldfunctie. Ik ben dan ook ontzettend trots dat we onze krachten bundelen en uitstralen dat we staan voor diversiteit!’

Coming Out Day

Coming Out Day begon in 1988 in Amerika en is sinds 2009 ook een officiële dag in ons land. Bij overheidsgebouwen wapperen dan de regenboogvlaggen om aandacht te vragen voor de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. Met name voor het moment dat iemand openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt, de coming out. Het uit de kast komen bij de brandweer, kan net zo moeilijk kan zijn als bij de familie. Het gaat immers om collega’s met wie je veelal een hele hechte band hebt. Maar dat het kan dat bewijzen de verhalen van brandweercollega’s Jeroen Crucq, Bernadette Bakker en Willy Piepenbrock.

Netwerk Roze in Rood

Namens heel Brandweer Nederland zet het Netwerk Roze in Rood zich in voor een kleurrijke, prettige en veilige werkomgeving. Dat doen zij door de LHBTI-collega’s (lesbisch, homo, biseksuele, transgender of intersekse) een gezicht te geven. Zij leggen verbinding met de werkvloer en zijn zichtbaar tijdens landelijke activiteiten. Tijdens de eigen netwerkdagen krijgen collega’s de ruimte om elkaar in een informele en ontspannen sfeer te ontmoeten. Door met collega’s in gesprek te gaan merk je dat je niet de enige bent binnen de brandweer die met zijn of haar geaardheid worstelt of heeft geworsteld. Dat geeft steun. Wil je meer info over het netwerk? Kijk dan eens op de site.

Netwerk Brandweervrouwen

Naast het netwerk Roze in Rood zet ook het netwerk Brandweervrouwen zich in voor meer diversiteit bij de brandweer in Nederland. Het Netwerk Brandweervrouwen staat voor het normaliseren, verbinden en positioneren van de vrouw binnen Brandweer Nederland. Want ook vrouwen binnen de brandweer zorgen voor diversiteit en verandering. Zij maken de diversiteit zichtbaar door vanuit de kracht een plek in te nemen aan tafel en op de werkvloer. Wil je meer weten over dit netwerk? Kijk dan eens op de site.

Regenboogvlag Arnhem IFV 2020

Diversiteit

De brandweer is er 24/7 en is er voor iedereen. We staan midden in de samenleving. Het is dan ook van groot belang dat wij verbinding hebben en houden met iedereen. Diversiteit is voor ons dan ook de voedingsbodem voor creativiteit en vernieuwing. Verschillen tussen mensen zorgen ervoor dat bestaande patronen doorbroken kunnen worden en nieuwe ideeën ontstaan. Het zit hem in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en denken. Een goed team is geen verzameling van gelijken, maar een verzameling van verschillen. Daarom heeft de brandweer in haar korpsen mensen nodig die op verschillende manieren naar hetzelfde kijken, vanuit verschillende achtergronden. Op die manier kunnen we maatwerk leveren en rekening houden met achtergronden en gewoonten van inwoners. Diversiteit zorgt ervoor dat je mee kunt gaan met een veranderende omgeving, dat je kunt vernieuwen. Door diversiteit in de organisatie blijven we elkaar uitdagen om dingen anders te doen en te bekijken.

Diversiteit is de voedingsbodem voor creativiteit en vernieuwing en draagt bij aan de ambities van de brandweer om slagvaardiger te op te treden.

Netwerk Roze in Rood

Voor een 'kleurrijke', prettige en veilige werkomgeving.

Roze-Rood-Regenboogvlag.jpg

Netwerk Brandweervrouwen

Vrouwen binnen de brandweer zorgen voor diversiteit en verandering. Maar diversiteit is veel meer dan alleen man-vrouw.

Thumbnail Brandweervrouw Iets Voor Jou STILL

Delen