Een krachtige brandweer

  • Nederland
  • 08 juli 2019

Deze week verscheen de nieuwsbrief van het netwerk Roze in Rood. Zij blikten terug op een goede eerste helft van dit jaar. Zo organiseerden zij twee netwerkborrels, waren zij aanwezig bij het symposium 'De kracht van het verschil’ en de Roze Zaterdag in Venlo. Vooruitblikkend bereidt het netwerk zich voor op de deelname aan de Canal Pride Amsterdam. Vanuit het hele land ontvingen zij hiervoor aanmeldingen. Binnenkort ontvangen zij die zich hiervoor hebben opgegeven meer informatie. Wil je meer weten over de activiteiten van het netwerk Roze in Rood? Kijk dan op de site.


Column Stephan Wevers, voorzitter Brandweer Nederland

Wij staan 24/7 klaar en zijn er voor iedereen. We staan midden in de samenleving. Het is dan ook van groot belang dat wij verbinding hebben en houden met iedereen. Om dit op een goede manier te kunnen doen, hebben we veel verschillende mensen nodig. Want juist dat maakt de brandweer sterk.

Wij kunnen zoveel leren van mensen die een ander levenspad hebben gevolgd dan wij. Andere ervaringen leiden tot andere keuzes, die ons zelf, als professional en persoon, nieuwe inzichten kunnen geven. Dat ervaar ook ik iedere dag. Hoe diverser de brandweer, hoe beter we elkaar kunnen aanvullen. Zo vormen we samen een sterker team. En al zijn we goed op weg, we zijn er nog niet. Met het programma ‘De kracht van het verschil’ investeren we in een organisatie die bestaat uit heel veel verschillende talentvolle mensen, in de breedste zin van het woord. Daarbij richten we ons op het werven, maar ook het behoud en de doorgroei van mensen uit groepen die zijn ondervertegenwoordigd. Ook ondersteunen we hen actief door middel van bijvoorbeeld het netwerk Roze in Rood.

Dus jullie zijn keihard nodig. Net zoals het netwerk Brandweervrouwen. Jullie nemen een prominente plaats in binnen onze organisatie. We hebben elkaar nodig en dat steken we niet onder stoelen of banken. Jullie kunnen rekenen op mijn steun. Ben jezelf, blijf jezelf en werk samen. Door samen te werken en onze verschillen de ruimte te geven kunnen we zoveel méér bereiken. In veiligheid én als mens.

Op dit moment werken we er hard aan om toe te groeien naar een organisatie waar iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis kan voelen. Waar medewerkers zich gewaardeerd voelen en goed in hun vel zitten, waardoor ze optimaal presteren. Daarbij maakt het niet uit wat je seksuele voorkeur, gender(identiteit), politieke kleur of overtuiging, leeftijd, opleidingsniveau, geloof is of welke (etnische) achtergrond je hebt. Maar diversiteit gaat verder dan dat. Het gaat over alle aspecten waarin mensen van elkaar kunnen verschillen. Dus ook in talenten, karakters en manieren van werken en doen. Een sterk team is geen verzameling van gelijken, maar een verzameling van verschillen. Als we deze verschillen herkennen en vervolgens ook nog weten te omarmen en te benutten dan blijven we elkaar uitdagen om dingen anders te doen en te bekijken. Voor mij is iedereen die deskundig, daadkrachtig en behulpzaam is, welkom bij de brandweer. Zo geven we de brandweer meer kracht en kunnen we met elkaar nog beter ons werk doen. Dat is onze brandweer, de brandweer van de toekomst.

Stephan Wevers,

Voorzitter Brandweer Nederland

 


SWe.jpg

Netwerk Roze in Rood

Voor een 'kleurrijke', prettige en veilige werkomgeving.

Roze-Rood-Regenboogvlag.jpg

Netwerk Brandweervrouwen

Vrouwen binnen de brandweer zorgen voor diversiteit en verandering. Maar diversiteit is veel meer dan alleen man-vrouw.

Thumbnail Brandweervrouw Iets Voor Jou STILL

Diversiteit

De brandweer is er 24/7 en is er voor iedereen. We staan midden in de samenleving. Het is dan ook van groot belang dat wij verbinding hebben en houden met iedereen. Diversiteit is voor ons dan ook de voedingsbodem voor creativiteit en vernieuwing. Verschillen tussen mensen zorgen ervoor dat bestaande patronen doorbroken kunnen worden en nieuwe ideeën ontstaan. Het zit hem in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en denken. Een goed team is geen verzameling van gelijken, maar een verzameling van verschillen. Daarom heeft de brandweer in haar korpsen mensen nodig die op verschillende manieren naar hetzelfde kijken, vanuit verschillende achtergronden. Op die manier kunnen we maatwerk leveren en rekening houden met achtergronden en gewoonten van inwoners. Diversiteit zorgt ervoor dat je mee kunt gaan met een veranderende omgeving, dat je kunt vernieuwen. Door diversiteit in de organisatie blijven we elkaar uitdagen om dingen anders te doen en te bekijken.

Delen