Brandweervrouwen kijken over de grens

  • Arnhem
  • 22 mei 2017

11e bijeenkomst CTIF Women in Fire Rescue Services Commission

LJUBLJANA 25 en 26 april 2017 - Ongeveer een jaar geleden is voorzitter Ellen Buskens naar de bijeenkomst van de CTIF Women in Fire Rescue Services Commission in Warschau geweest om internationaal kennis te vergaren. Dit is zo goed bevallen dat we ook dit jaar een afgevaardigde wilden sturen. Omdat Ellen verhinderd was, ging Saskia Pouw in haar plaats. 'Het blijft nog steeds belangrijk om over de grens te kijken hoe andere landen omgaan met diversiteit, wat zij doen om meer vrouwen te werven, waar ze tegenaan lopen, wat goed gaat en wat beter kan.'

Dag 1: veertien deelnemers uit elf landen

'Er waren veertien deelnemers uit elf verschillende landen: Japan, Servië, Oostenrijk, Denemarken, Groot Brittannië, Finland, Polen, Zweden, Hongarije, Nederland en het gastland Slovenië. De locatie was het Training Centre for Civil Protection and Disaster Relief of the Republic of Slovenia te Zabrv, 15 kilometer ten zuiden van Ljubljana. Het was een gemêleerd gezelschap, zowel wat betreft functie als het wel/niet hebben van repressieve ervaring.'

Brandwonden door interventiekleding

'Ieder land gaf een presentatie over wat ze doen om meer brandweervrouwen te werven en/of te behouden. De delegatie uit Groot-Brittannië sprak bijvoorbeeld over het belang van passende interventiekleding. Hierbij ging het niet om ergonomie en draagcomfort (in veel landen dragen de vrouwen nog mannenpakken), maar om kennis uit een onderzoek naar brandplekken bij een vrouwelijk slachtoffer als gevolg van een flashover.'

Verlaagde muren

'Gescheiden kleedkamers was het Zweedse onderwerp. Na afloop van een heftig incident vindt er wel een officiële evaluatie plaats, maar de gesprekken beginnen al tijdens het omkleden en douchen. De enkele vrouw of vrouwen in een korps misten die eerste gesprekken doordat ze een andere kleedkamer hadden. In Zweden is daarom de muur tussen de kleedkamers verlaagd. Zo kunnen mannen en vrouwen elkaar horen.'

Niet meer dan 20 kilo

'In Hongarije blijkt het niet mogelijk te zijn om beroepsbrandweervrouw te worden. Volgens de wet is het namelijk verboden om beroepsmatig meer dan 20 kilo (op je) te dragen. De vertegenwoordiger van Hongarije betreurde dat zeer. Wellicht kan daar in de toekomst verandering in komen met de hulp van CTIF. Hongarije heeft wel vrouwelijke vrijwilligers. Dat mag, omdat er dan sprake is van een eigen keuze. Overigens krijgen de vrijwilligers daar geen vergoeding.'

CTIF

CTIF bevordert en promoot de wereldwijde samenwerking tussen brandweermensen en experts op het gebied van brandbestrijding. CTIF bestaat uit een aantal commissies, waaronder Women in Fire and Rescue Services.

Enkele doelstellingen van deze commissie zijn dat de brandweerorganisatie inclusief wordt voor iedereen, dat er betere werkomstandigheden komen voor vrouwen binnen de brandweer en dat het beroep aantrekkelijker wordt voor vrouwen. Ook is het belangrijk om te leren van elkaar. In dat kader organiseert de commissie internationale bijeenkomsten voor de deelnemers. 

Dag 2: onderzoeksvragen

'Dag twee begon met een welkomstwoord in de brandweerkazerne van Ljubljana, gevolgd door een rondleiding. De glijpalen worden hier nog steeds gebruikt, er komen er zes uit in de uitrukhal en sommige staan akelig dicht bij de voertuigen…

Daarna vertrokken we weer naar Zabrv, waar we in kleine groepjes onderzoeksvragen doornamen en waar nodig aanpasten. De vragen gaan onder andere over praktijksituaties, cijfers en percentages brandweervrouwen, zwangerschapsverlof en andere specifieke vrouwenzaken, carrièremogelijkheden en organisatie, salaris en vergoedingen (pensioenopbouw) tijdens zwangerschapsverlof en de leeftijd waarop brandweervrouwen stoppen met werken. De vertegenwoordigers van de verschillende landen zullen de vragen beantwoorden. In augustus worden ze op de website geplaatst.'

'Wij gaan vooruit!'

'Ik kijk terug op twee hele bijzondere dagen die mij veel energie gegeven hebben en waarbij ik tot de conclusie ben gekomen dat het zeker meerwaarde heeft om er te zijn. Er is nog veel werk te verrichten, maar zoals de voorzitter van CTIF Women in Fire Rescue Services Commission als afsluiting van de tweedaagse zei: 'Al zijn het maar kleine stapjes, wij gaan vooruit!''

Meer informatie

De volgende bijeenkomst is op 1 en 2 november in Berlijn. Op de website van CTIF kun je meer lezen over de Women in Fire Rescue Services Commission.

Netwerk Brandweervrouwen

Vrouwen binnen de brandweer zorgen voor diversiteit en verandering. Maar diversiteit is veel meer dan alleen man-vrouw.

cOLLAGE.jpg

Delen