Samen leren van diversiteit bij de brandweer

  • Arnhem
  • 20 oktober 2016

"De brandweer staat midden in de samenleving. Dus willen we ook iets betekenen voor de samenleving. Dat kan alleen als we de samenleving en begrijpen. Daarvoor hebben we divers personeel nodig. Collega's die zich op elk niveau kunnen verplaatsen in een ander. Elkaar begrijpen en open staan voor elkaar en de omgeving. Dit brengt nieuwe ideeën met zich mee, waardoor een sfeer van verbreding en vernieuwing ontstaat." Lieke Sievers presenteerde het thema ‘Diversiteit bij de brandweer' tijdens de bijeenkomst van de Raad van Brandweercommandanten.

"We hebben gevraagd welke regio's dit thema, samen met Haaglanden, Amsterdam-Amstelland en het IFV, op de kaart willen zetten. Zij ondertekenen het landelijke Charter Diversiteit, een vrijwillige toezegging om diversiteit te bevorderen. Hierbij gaat het nadrukkelijk om door de regio zélf geformuleerde maatregelen en inspanningen die gericht zijn om gelijke kansen en diversiteit binnen de organisatie actief te bevorderen. Het richt zich op etnische, culturele en religieuze diversiteit, arbeidsbeperkingen en chronische ziekten, LHBTI, gender en leeftijd.

Als een regio meedoet, betekent dit dat er binnen drie maanden een plan van aanpak met heldere targets komt. De resultaten - positieve én negatieve - worden gedeeld met andere werkgevers die het Charter Diversiteit ondertekenen. Zo kunnen we als brandweerorganisatie samen leren van de successen en de knelpunten van het diversiteitsbeleid."

Bundelen van kracht, kennis en ervaring

Begin dit jaar hebben in totaal 52 werkgevers het Charter ondertekend, waaronder de politie, gemeente Amsterdam, Defensie en Ministeries. Een werkgroep van Brandweer Nederland (samengesteld vanuit de netwerken van hoofden P&O, RozeRood en Brandweervrouwen) werkt het binnen de brandweer uit. In de regio Haaglanden loopt inmiddels een actief project. "In de RBC hebben we besproken om met een aantal regio's aandacht en energie te zetten op dit thema. Hoe dat wordt gedaan, zal per regio verschillen. Geïnteresseerde regio's bundelen hun krachten door kennis en ervaring te delen en door de charter te ondertekenen."

Delen